nghành nghề nông thôn

Hội thảo mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp Thành phố từ nay đến năm 2020


chi tiết

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 670/QĐ-UBND NGÀY 15/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ

 

chi tiết

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


chi tiết

Đệm lót sinh học – Chăn nuôi theo hướng bền vững.

 

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO