quan hệ sản xuất Hợp Tác Xã

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu để trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi Đông và Tây Nam bộ

 

chi tiết

HTX Hưng Điền ra mắt điểm bán hàng rau an toàn

 

chi tiết

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT BAN ĐẦU CHO CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

 

chi tiết

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO