Nông thôn mới BẢN TIN

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn tháng 5 năm 2018

 

chi tiết

Bản tin Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới

 

chi tiết

Thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh

 

chi tiết

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 - khóa X về Nông Nghiệp-Nông Dân-Nông Thôn

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 - khóa X về Nông Nghiệp-Nông Dân-Nông Thôn.Đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO