Nông thôn mới Huyện Hóc Môn

Trao tặng bồn chứa nước tại xã Đông Thạnh-huyện Hóc Môn

chi tiết

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG – HÓC MÔN

 

chi tiết

Hiện trạng 19 tiêu chí nông thôn mới xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn

Đánh giá chung về hiện trạng mức độ đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM:
- Xã đạt 04/19 tiêu chí, gồm: Điện; Bưu điện; Cơ cấu lao động và An ninh trật tự xã hội.
- 06/19 tiêu chí đạt từ 50% trở lên: Giao thông; Giáo dục; Trường học; Y tế; Hệ thống chính trị; Hộ nghèo.
- 09/19 tiêu chí dưới 50%: Quy hoạch; Thuỷ lợi; Cơ sở vật chất văn hoá; Văn hoá; Nhà ở; Thu nhập; Lao động qua đào tạo; Môi trường; Hình thức tổ chức sản xuất.

chi tiết

Hiện trạng 19 tiêu chí nông thôn mới xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn

Đánh giá chung về hiện trạng mức độ đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM:
- Xã đạt 09/19 tiêu chí, gồm: Thuỷ lợi, Điện, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Cơ cấu lao động, Y tế, Môi trường, Hệ thống chính trị và An ninh trật tự xã hội.
- 10/19 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch, Trường học, Giao thông, Văn hóa, Thu nhập, Hộ nghèo, Giáo dục, Hình thức tổ chức sản xuất, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ.

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO