Nông thôn mới Huyện Cần Giờ

Chung sức xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

chi tiết

Tổ chức hội nghị chuyên đề về tổng kết các mô hình sản xuất muối có hiệu quả trên địa bàn H.cần Giờ

Mô hình sản xuất muối theo phương pháp trải bạt kết hợp cất trữ nước chạt

chi tiết

Tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ, Tp.HCM niên vụ 2013 -2014

 

chi tiết

Bản tin: Chương trình “Hè yêu thương” tại xã An Thới Đông huyện Cần Giờ

 Ông Đinh Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Chương trình

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO