Nông thôn mới Huyện Củ Chi

100% hộ dân huyện Củ Chi có nước sạch nước hợp vệ sinh vào năm 2019

 

chi tiết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÌNH THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN HUYỆN CỦ CHI ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

chi tiết

Hỗ trợ phát triển làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Làng nghề bánh tráng xã Phú Hòa Đông đã được hình thành hơn 80 năm qua. Trải qua nhiều biến động nhưng làng nghề vẫn tồn tại và phát triển. Tính đến năm 2013, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông hiện có khoảng 400 hộ, với hơn 2.000 lao động tham gia sản xuất tại làng nghề.

chi tiết

Hiện trạng về 19 tiêu chí xã Trung an – huyện Củ Chi

Đánh giá chung về hiện trạng mức độ đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM:
- Xã đạt 07/19 tiêu chí, gồm: Thủy lợi; Điện; Chợ nông thôn; Bưu điện; Hình thức tổ chức sản xuất; Y tế và Văn hóa.
- 07/19 tiêu chí có tỷ lệ đạt từ 70 – 90%: Quy hoạch; Giao thông; Trường học; Giáo dục; Môi trường; Hệ thống tổ chức chính trị; An ninh trật tự xã hội.
- 05/19 tiêu chí có tỷ lệ đạt từ 50 – 70%: Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo và Cơ cấu lao động.
Qua đánh giá về mức độ đạt các tiêu chí cho thấy: xã đã đạt 7/19 tiêu chí và 07 tiêu chí đạt 70-90%  đây là một cơ hội rất lớn; nhưng cũng đòi hỏi phải có những nỗ lực từ chính bản thân nội lực của xã và hỗ trợ từ bên ngoài để hoàn thành các tiêu chí còn lại để xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011- 2015.

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO