Nông thôn mới Kinh Nghiệm

Một số vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

chi tiết

TỔ HỢP TÁC NUÔI THỎ GIÚP DÂN VƯỢT NGHÈO

Ấp 1 của xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh là một vùng  đất sản xuất nông nghiệp rất hạn chế. Nông dân phải kiếm sống bằng nhiều nghề: làm thuê, làm rẫy, chăn nuôi… nên đời sống của các hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn.Nhằm giúp các hộ nghèo và cận nghèo trong xã khắc phục khó khăn, Hội Nông Dân xã Bình Chánh đã mạnh dạng đầu tư, thành lập Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi thỏ, giúp người dân tự mình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

chi tiết

Vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, được ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu:
Xây dựng NTM là xây dựng nông thôn.

chi tiết

Báo cáo Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố trong cuộc họp sơ kết 1 năm triển khai thực hiện chương trình thí điểm mô hình nông thôn mới. Căn cứ Báo cáo số 04/BC-BQL ngày 17 tháng 03 năm 2010 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn Về đánh giá kết quả thực hiện chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010.
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn báo cáo tình hình thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2010 như sau:

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO