Nông thôn mới Đề Án - Dự Án

Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương-TPP–Trans Pacific Partnership

 

chi tiết

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới-đến tháng 12 năm 2014 - kế hoạch năm 2015

 

chi tiết

Xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ truyền thống và khí sinh học; Vận hành và bảo dưỡng hầm bio

 

chi tiết

Một số mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM tại Tp.HCM đến năm 2015

Vùng nông thôn TP.HCM có 58 xã (trừ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã đô thị hóa – sẽ xây dựng đề án phát triển theo hướng đô thị và xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, đã đô thị hóa gần như hoàn toàn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn 04 ha, chiếm 2,26% diện tích đất tự nhiên, định hướng quy hoạch đến năm 2015 không còn đất sản xuất nông nghiệp) còn 56 xã xây dựng nông thôn mới (Thông báo số 21-TB/BCĐNTM ngày 12/6/2012 của Thành ủy và Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013 của HĐND thành phố).

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO