nghành nghề nông thôn Đề Tài - Dự Án

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 670/QĐ-UBND NGÀY 15/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ

 

chi tiết

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

 

chi tiết

Giới thiệu về HTX Thủy sản Tương Lai – huyện Củ Chi

 

chi tiết

Mô hình hợp tác xã Thuận Yến

 

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO