Liên Tịch Khác

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án kế họach hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đến năm 2020.

chi tiết

Tổ chức mít ting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn (29/4/2010 – 6/5/2010)

Thực hiện văn bản số 787/BNN-TCLC ngày 23/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 28/4/2010, tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Chi cục Phát triển nông thôn thành phố và Ban nhân dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội phối hợp tổ chức mítting hưởng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (29/4/2010 – 6/5/2010). Tham dự có hơn 150 người gồm nhân dân 12 tổ thuộc ấp Chánh, các ban ngành đoàn thể xã Tân Thông Hội, Chi cục Phát triển nông thôn.

chi tiết

Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ

Ngày 19/3/2010, Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố cũng đã tổ chức Lễ Mitting hưởng ứng tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh – Phòng chống cháy nỗ lần thứ XII năm 2010 tại hội trường xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO