Liên Tịch Sở Ngành

Vấn đề mở rộng dân chủ, phát huy tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong CNH-HĐH

Ngày 20/10 Ban Dân vận Thành ủy tổ chức buổi tọa đàm thảo luận về nội dung chủ đề vấn đề mở rộng dân chủ, phát huy tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong CNH-HĐH để xây dựng và phát triển thành phố. Tham luận của Chi cục Phát triển nông thôn về vấn đề xoay quanh 1 số nét chính sau đây:

chi tiết

Tổng kết chương trình liên tịch giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng giai đoạn 2011 – 2015

Thực hiện Nghị quyết 391/SNN-NQ-LT ngày 03 tháng 4 năm 2006, về việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Nông dân TP, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp phát triển và đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ngoại thành giai đoạn 2006 – 2010. Trên cơ sở tổng hợp tình hình thực hiện Ban Chỉ đạo Chương trình liên tịch báo cáo sơ kết hoạt động chương trình liên tịch giai đoạn 2006 – 2010 và phương hướng thực hiện giai đoạn 2011 – 2015, phù hợp với Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành uỷ TP.HCM về thực hiện nghị quyết số 26 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, như sau:

chi tiết

Phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong phát triển nông nghiệp – nông thôn

Sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn thành phố trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức cao; cơ cấu nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực, sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ngày một tăng; kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể; đời sống của cư dân nông thôn ngày một cải thiện.

chi tiết

Phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong phát triển nông nghiệp – nông thôn

Sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn thành phố trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức cao; cơ cấu nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực, sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ngày một tăng; kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể; đời sống của cư dân nông thôn ngày một cải thiện.

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO