Liên Tịch Các Tỉnh Thành

Kết quả 02 năm triển khai Chương trình hợp tác PTNT giữa Chi cục PTNT TP.HCM và tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Bản thỏa thuận số 299/CTHT-LS, ngày 24 tháng 3 năm 2009 về Chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009-2015 đã được ký kết giữa lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. Tháng 7 năm 2009, tại Văn phòng Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh và Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Tp. Hồ Chí Minh đã ký kết Bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 – 2015.  Sau 2 năm thực hiện chương trình hợp tác, kết quả đạt được như sau:

chi tiết

Học tập mô hình biogas tại Trà Vinh

Ngày 23 tháng 9 năm 2010 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn TP.HCM đã tổ chức chuyến tham quan công tác học tập mô hình xử lí chất thải chăn nuôi heo thông qua hệ thống Biogas tại tỉnh Trà Vinh

chi tiết

Trao đổi, học tập mô hình sản xuất muối sạch tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày 27/5/2010, Chi cục PTNT thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi khảo sát học tập trao đổi về mô hình sản xuất muối sạch tại tỉnh Bạc Liêu, thành phần gồm có: Chi cục PTNT, Phòng NN&PTNT huyện Cần Giờ, UBND xã Lý Nhơn, HTX muối Tiến Thành và diêm dân tiêu biểu của xã Lý Nhơn, đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Tại buổi thảo luận các bên đã chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực: Sản xuất muối sạch trên ruộng trãi bạt và các chính sách hỗ trợ giá muối cho các hộ diêm dân nghèo như hỗ trợ giá muối, hỗ trợ xây dựng các “Tum” bằng lá để dự trữ bảo quản.

chi tiết

Kết quả học tập mô hình phát triển hợp tác xã tại tỉnh Tiền Giang và An Giang

Hợp tác xã là một mô hình hợp tác sản xuất được phổ biến rộng tại các vùng nông thôn hiện nay. Nhưng do ảnh hưởng xấu từ việc làm ăn của hợp tác xã cũ nên cho đến nay việc thành lập tổ hợp tác để làm ăn có hiệu quả vẫn còn là một vấn đề khó khăn. Từ tổ chức thành lập Hợp tác xã, rồi cơ chế hoạt động, cho đến tìm đầu ra cho sản phẩm,…làm mất lòng tin các xã viên. Để nâng cao khả năng làm ăn có hiệu quả của các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất,  ngày 10 tháng 8 năm 2010, Phòng Chính sách Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp với các hộ nông dân sản xuất ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi tham quan học tập mô hình Hợp Tác Xã Thanh Long Chợ Gạo tại tỉnh Tiền Giang và liên hiệp Hợp tác xã An Giang. Trong chuyến tham quan đoàn đã tìm hiểu về tình hình hoạt động và những kinh nghiệm của các hợp tác xã.

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO