QUAN HỆ SẢN XUẤT Hộ Nông Dân

HỘI NÔNG DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26 VỀ NN-ND-NT

Sáng ngày 23/7/2013, Tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố (phường Hiệp Thành, quận 12), Hội Nông dân thành phố đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26, nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thực hiện NQ 26, Thành ủy, UBND thành phố đã có các chủ trương chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ khuyến khích sản xuất, tập trung triển khai xây dựng hạ tầng nông thôn.
Báo cáo sơ kết nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng: đã xây dựng mới gần 299,7 km và bê tông hóa 148,3 km đường giao thông nông thôn; đã có 99,75 % hộ dân được sử dụng điện lưới; 100% xã có điện thoại và 100% xã có điểm truy cập internet công cộng. Đời sống đại bộ phận nông dân được cải thiện.
Từ năm 2009 - 2013 thành phố đã hỗ trợ cho trên hàng chục ngàn lượt hộ nghèo khu vực nông thôn, xây dựng 578 nhà tình thương tặng hộ nông dân nghèo. Hệ thống giáo dục, y tế ở nông thôn tiếp tục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh ban đầu cho cư dân nông thôn.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến năm 2013, thành phố có 685 trang trại; 895 cơ sở sản xuất, dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Trong vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp được 96,19 tỷ đồng, trên 104.549 ngày công lao động làm mới và sửa chữa gần 715,7 km đường giao thông nông thôn, 133,7 km kênh mương nội đồng…
Ông Lê Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT thành phố cho biết, thực hiện NQ26, Sở NNPTNT và Hội ND thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho ND, nhất là chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố; hỗ trợ ND chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Nhờ đó, nhiều ND đã chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị.
Ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch Hội ND thành phố cho biết, để thực hiện hiệu quả NQ 26, Thành hội chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào ND SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế và giảm nghèo bền vững; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình SXKD giỏi, hướng dẫn ND đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO