NÔNG THÔN MỚI BẢN TIN

KHAI GIẢNG LỚP BỒ DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT XÃ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng 19/7, tại Hội trường TP.HCM, Thành ủy TP.HCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã về xây dựng nông thôn mới.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, tập trung vào các nội dung: nghe báo cáo về bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; cơ chế tài chính, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2010 – 2020; mục đích và nội dung Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM; một số cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM…
Đặc biệt, ngoài nghe báo cáo, lớp bồi dưỡng còn tổ chức thảo luận tại tổ, nhóm về mục đích, mục tiêu và cách thức tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; giải pháp thu hút đầu tư; phương thức giám sát của cộng đồng; công tác phân công nhiệm vụ và kiểm tra của cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tổ chức thực hiện và quản lý dự án đầu tư xây dựng…
  

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO