QUAN HỆ SẢN XUẤT Hợp Tác Xã

ĐÔI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

ĐÔI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

“Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 59 Hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Vai trò của các HTX ngày càng được khẳng định thông qua những đóng góp của mình vào quá trình cải thiện đời sống, thu nhập của thành viên tham gia HTX. Bên cạnh đó, với mục tiêu hướng tới những lợi ích cộng đồng HTX đã đóng góp vào sự thành công của Chương trình xây dựng Nông thôn mới của thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là đôi nét về vai trò của HTX nông nghiệp thành phố nói riêng và vai trò của các HTX nói chung”:
1. Vai trò của HTX nông nghiệp đối với các thành viên
Mô hình HTX được hình thành hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên nên HTX nông nghiệp là tổ chức liên kết hợp tác của bản thân các thành viên. Các thành viên giúp đỡ được lẫn nhau thông qua việc hợp tác này. 
Thông qua HTX nông nghiệp mà các thành viên có thể tương trợ, giúp đỡ được cho nhau có điều kiện được cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra với giá rẻ hơn giá thị trường. Ngoài ra, thành viên HTX còn được tư vấn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm thông qua HTX nông nghiệp vì đó cũng thường là nơi tập hợp kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh từ Ban quản lý HTX hoặc từ các thành viên khác của HTX.
Thành viên của HTX cũng được hưởng những quyền lợi từ HTX nông nghiệp với tư cách là chủ sở hữu như được chia cổ tức, được quyền tham gia biểu quyết, quyết định các chính sách kinh doanh của HTX nông nghiệp thông qua các bộ máy quản lý HTX. 
Trước đây, khi chưa tham gia vào HTX, nếu từ hoạt động kinh tế của bản thân, thành viên HTX không thể tạo ra lợi nhuận hoặc chỉ tạo ra ít lợi nhuận thì nay, trong sự hợp tác, họ được hỗ trợ và có điều kiện tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Đó chính là ý nghĩa to lớn của mô hình kinh tế hợp tác nói chung và mô hình HTX nông nghiệp nói riêng. 
2. Vai trò của HTX nông nghiệp đối với địa phương
Trình độ và nhận thức của người dân trên địa bàn cũng sẽ được nâng cao thông qua các hoạt động tư vấn, thông tin của bản thân HTX nông nghiệp, góp phần nâng cao trình độ dân trí tại địa phương. 
Những ý nghĩa về xã hội như góp phần, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ địa phương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, vật nuôi, cây trồng… cũng là những đóng góp rất tích cực. Với tư cách là một HTX nông nghiệp, HTX nông nghiệp đóng góp một cách đáng kể các khoản thuế hàng năm cho ngân sách địa phương.
Các HTX nông nghiệp sẽ là những tổ chức hoạt động tại địa phương, bám sát địa bàn, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, hỗ trợ đắc lực nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách kịp thời, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tại địa phương. 
Như vậy, HTX nông nghiệp là một thành phần kinh tế quan trọng ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân đem lại ổn định trật tự chính trị, xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế địa phương.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO