NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Đề Tài - Dự Án

Công tác hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trong 6 tháng đầu năm 2013

Công tác hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề

của Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2013
Thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục PTNT TP.HCM đã triển khai một số hoạt động hỗ trợ sau đây:
 - Xây dựng đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020: với mục tiêu bảo tồn và phát triển làng nghề mang đậm nét văn hoá truyền thống; bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống có khả năng độc lập, bền vững; ngày 22 tháng 4 năm 2013, UBND Thành phố đã họp góp ý đề án lần 1, hiện Chi cục PTNT đã tham mưu Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa, trình UBND Thành phố theo ý kiến chỉ đạo, theo đó đề xuất:
Đối với làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa truyền thống nhưng không có khả năng phát triển độc lập: ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; các tổ chức, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề và được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.
Đối với các làng nghề, làng nghề truyền thống có khả năng phát triển độc lập, bền vững: ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng có thu hồi lại theo quy mô đầu tư của doanh nghiệp, hộ dân, cá nhân tại làng nghề; các doanh nghiệp, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề; các tổ chức, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố. 
- Tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển KTTT tại làng nghề: xác định rõ kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX luôn có vai trò và vị trí quan trọng đối với sự phát triển của làng nghề. HTX thực hiện tốt dịch vụ đầu vào, đầu ra, sẽ góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ xã viên và hộ dân làng nghề. Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với 05 huyện ngoại thành (bao gồm: huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) tổ chức 23 lớp tập huấn, với 1380 lượt người tham dự (trong đó có 13% đối tượng là hộ ngành nghề) về Luật HTX và các Nghị định liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế tập thể. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, đến nay đã có 57 HTX nông nghiệp, ngành nghề nông thôn (trong đó có 15 HTX hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn).
Nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của HTX, THT (trong đó có HTX, THT làng nghề) trên địa bàn xã xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, xác định rõ khó khăn, hạn chế và nguyên nhân yếu kém của các HTX, THT. Đồng thời, đánh giá tình hình triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và thành phố trong thời gian qua, theo đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch số 750/KH-SNN-PTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 về tổ chức Hội thảo “Kinh tế tập thể trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp”.
- Hỗ trợ vốn, tín dụng: Để khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 và được thay thế, điều chỉnh bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015, theo đó: Tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất; tổ chức, cá nhân vay vốn mua nguyên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất.
Sau hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND đã có 7.813 hộ dân, doanh nghiệp (trong đó có khoảng 10,4% là đối tượng vay vốn phát triển ngành nghề nông thôn) tiếp cận nguồn vốn vay có hỗ trợ lãi vay, với tổng vốn đầu tư 3.104 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi suất là 1.780 tỷ đồng (vốn hỗ trợ lãi vay của ngân sách thành phố đã giải ngân khoảng 47,3 tỷ đồng).
Sau khi UBND thành phố phê duyệt, ban hành Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013, Chi cục phát triển nông thôn đã phối hợp với Hội Nông dân xã phường tổ chức triển khai 56 lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến Quyết định 13/2013/QĐ-UBND với 3.360 lượt người tham dự (trong đó đối tượng hộ dân ngành nghề nông thôn chiếm 29%). Đến nay đã có 96 phương án được phê duyệt theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND, với tổng số hộ vay 203 hộ, tổng vốn đầu tư 145,6 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất 88,6 tỷ đồng (trong đó đối tượng vay vốn để phát triển ngành nghề nông thôn chiếm 4%).
- Hỗ trợ cơ giới hóa, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản  phẩm ngành nghề nông thôn: xác định thực hiện cơ giới hóa sẽ góp phần hỗ trợ tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, trong 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục phát triển nông thôn đã hỗ trợ nâng cấp máy tráng bánh cho 18 mô hình tại xã Trung An, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Nhuận Đức, xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi; hỗ trợ nâng cấp máy móc phục vụ ngành nghề mộc cho 09 mô hình tại xã Tân Thông Hội, xã Hoà Phú - huyện Củ Chi; hỗ trợ máy se nhang cá nhân cho 05 hộ nghèo tại xã Vĩnh Lộc B- huyện Bình Chánh.
- Hỗ trợ các hộ dân làng nghề gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào phục sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn: Chi cục phát triển nông thôn đã tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho 200 hộ dân đan giỏ trạc, đan đát, đan đệm tại huyện Củ Chi và Hóc Môn tiếp cận nguồn cung cấp nguyên vật liệu (cây trúc, bàng) ổn định, giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều đối tượng lao động, đặc biệt là người già và phụ nữ./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO