TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bản tin tháng 7 từ ngày 10/6/2013 đến 10/7/2013

Bản tin tháng 7 từ ngày 10/6/2013 đến 10/7/2013

Trong tháng qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC:
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
1.1. Tại 6 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới: Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến đầu tháng 7/2013. Cụ thể: 
+ 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ;
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác xây dựng đề án NTM tại 50 xã nhân rộng:
- Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới 23/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã Trung An, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ) theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố.
- Các đề án Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã đã chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý sau khi khảo sát; gửi về Tổ Công tác giúp việc thẩm định: 27/50 đề án. Cụ thể: 
+ Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án của 01 xã: An Thới Đông (huyện Cần Giờ).
+ Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các Sở ngành và đang trình Sở Tài Chính đề án của 07 xã: Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi), Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Hưng Long (huyện Bình Chánh), Long Hòa (huyện Cần Giờ).
+ Đã trình các Sở ngành lấy ý kiến đề án 19 xã: Phước Vĩnh An, Hòa Phú, Tân An Hội, An Phú, Phước Hiệp, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), Tân Xuân (huyện Hóc Môn); Tân Kiên, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); Phú Xuân, Hiệp Phước, Phước Kiển (huyện Nhà Bè).
1.3. Công tác khác:  
- Triển khai tập huấn về phương pháp quản lý kinh tế hộ, Cải thiện điều kiện sống của hộ, Chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, Định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn: Đến nay đã triển khai tập huấn tổng cộng 89 lớp cho cán bộ và người dân trên địa bàn các xã, với tổng 5.331 lượt người tham dự.
- Điều tra giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn tại các xã (Tân Thạnh Đông, Trung An, An nhơn Tây, Nhị Bình, Thới Tam Thôn, Phước Lộc, Hưng Long, Qui Đức, Long Hòa, An Thới Đông).
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
2.1. Triển khai Quyết định số 13/2013.
- Kết quả thực hiện triển khai Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015: Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 10/7/2013 đã có 321 quyết định phê duyệt phương án, 568 hộ với tổng số vốn đầu tư 293,8 tỷ đồng, tổng vốn vay 177,7 tỷ đồng.
Lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 1/1/2013 đến ngày 10/7/2013: có 592 quyết định phê duyệt, 1.433 hộ vay, tổng vốn đầu tư 669,2 tỷ đồng, tổng vốn vay 394 tỷ đồng.
- Tham mưu và họp thẩm định Dự án vay vốn có hỗ trợ lãi vay để sản xuất hoa mai tại quận 9.
2.2. Công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách
- Triển khai tập huấn Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013-2015 (Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND): Tính đến nay đã triển khai tại 66 lớp, tổng số người dân tham gia là 3.870 người dân. 
- Triển khai tập huấn chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông ngiệp và ngành nghề nông thôn (Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) : Tính đến nay đã triển khai tại 56 lớp với sự tham gia của 3.360 người dân.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1 Về công tác ngành nghề nông thôn:
- Hỗ trợ nguyên vật liệu cho các hộ dân: 107 hộ dân, tính đến nay đã hỗ trợ nguyên liệu ngành nghề nông thôn cho tổng số 477 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện.
3.2. Về công tác diêm nghiệp:
Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn TP.HCM hàng tháng cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Tính đến ngày 05/7/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 68.900 tấn (gồm muối đất 44.300 tấn và muối trải bạt 24.600 tấn), sản lượng còn lại 21.521 tấn (gồm muối đất 16.397 tấn và muối trải bạt 5.124 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.
4. Về hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Tư vấn thành lập mới, tổ chức hoạt động cho 1 HTX và 2 tổ hợp tác: HTX rau an toàn tại xã Tân Hiệp-huyện Hóc Môn, tư vấn tổ chức hoạt động THTchăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Lộc B-huyện Bình Chánh, THT xã Đa Phước-huyện Bình Chánh.
- Tổ chức tập huấn về phát triển kinh tế trong lĩnh vực hoa, cây kiểng tại phường An Phú Đông – quận 12.
- Phối hợp tập huấn với Trung tâm nước và VSMT nông  thôn về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 tại 04 địa phương, gồm: huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè. Tính đến nay đã thực hiện được 19/20 lớp; với tổng số người dân tham dự khoảng 1.140 người.
- Chuẩn bị tổ chức Hội thảo về Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới: hoàn chỉnh Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế tập thể tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; Phóng sự chuyên đề; Cẩm nang địa chỉ đỏ;...
Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 57 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 69 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.719 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Chương trình liên tịch: Phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013-2015 (Quyết định số 13/2013) với khoảng 150 hội viên tham dự.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO