QUAN HỆ SẢN XUẤT Hợp Tác Xã

ĐẠI HỘI XÃ VIÊN LẦN THỨ NHẤT CỦA HTX CÁ SẤU GIỐNG NAM BỘ, XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN

ĐẠI HỘI XÃ VIÊN LẦN THỨ NHẤT CỦA HTX CÁ SẤU GIỐNG NAM BỘ, XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN

Sáng ngày 29/6/2013, tại trang trại cá sấu giống Nam Bộ, ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, HTX Cá sấu giống Nam Bộ đã tổ chức đại hội xã viên lần thứ nhất. Đại biểu tham dự có sự hiện diện của các cấp lãnh đạo: ông Nguyễn Văn Hoa – Bí thư Huyện uỷ Hóc Môn, ông Trần Công Cảm – Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ông Trần Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM – Giám đốc Quỹ CCM, bà Huỳnh Thị Xuân Mai – Chủ tịch UBND xã Nhị Bình, cùng đại diện Chi cục Phát triển Nông thôn TPHCM, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, các đoàn thể địa phương và tất cả xã viên.
 
Ông Nguyễn Văn Hoa – Bí thư Huyện uỷ Hóc Môn phát biểu chỉ đạo.
Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động từ khi thành lập đến ngày 31/5/2013 của Ban quản trị, HTX cơ bản đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng chuồng trại nuôi cá sấu và văn phòng làm việc với tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản là 1,8 tỷ đồng. Hiện tổng đàn cá sấu giống là 215 con, trong đó có 64 con đực và 151 con cái. Tỷ lệ sinh nở của mùa cá giống đầu tiên đạt 60%, được đánh giá là tương đối cao và dự đoán sẽ tăng hơn nữa vào những mùa sau.
Từ ngày 01/7/2013, Luật HTX mới có hiệu lực thi hành, theo đó đại hội tiến hành thay đổi một số chức danh trong HTX và phương thức phân phối thu nhập. Cụ thể, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, thu nhập của HTX được phân phối như sau: trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 30%, quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%, quỹ khen thưởng Ban quản trị, Ban kiểm soát 5% và chia lãi cho xã viên 50%. Đại hội cũng quyết định nâng vốn điều lệ của HTX từ 1,5 tỷ lên 3 tỷ đồng và kết nạp thêm 11 thành viên mới, đưa số lượng xã viên của HTX lên 40 người. Như vậy, xã viên tham gia HTX góp vốn tối thiểu là 20 triệu đồng và tối đa không quá 20% vốn điều lệ, tức là 600 triệu đồng.
 
Đàn cá sấu bố mẹ và cá sấu con tại trang trại cá sấu giống Nam Bộ.
Trong giai đoạn đầu mới thành lập, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, HTX Cá sấu giống Nam Bộ đã nỗ lực hết mình và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ, như đẩy nhanh quá trình đầu tư và hoạt động, đàn cá sấu bố mẹ và đàn cá sấu con mới sinh sản tại trại rất khoẻ mạnh và ngày càng phát triển, thực hiện dự án theo đúng tiến độ mà Ban quản trị đã đề ra, gây được tiếng vang ở địa phương trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, HTX cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, như mức độ đầu tư vượt kế hoạch, chưa tận dụng được các nguồn hỗ trợ, chưa thực hiện được dự án vay vốn theo Quyết định 13 của UBND TPHCM, khiến HTX gặp nhiều khó khăn về tài chính, cũng như công tác tổ chức, quản lý nhân sự còn chưa thật sâu sát, kế hoạch và định hướng hoạt động của HTX chưa được xây dựng chặt chẽ.
Từ đó, theo phương hướng hoạt động năm 2013 – 2014 được đề ra, HTX tiếp tục nhận chuyển giao kỹ thuật từ Công ty Cá sấu Hoa Cà, hoàn thiện quy trình chăn nuôi; kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch và định hướng kinh doanh phù hợp với thực trạng, đưa HTX phát triển thành một trung tâm chuyên nghiên cứu, sản xuất giống, đảm bảo nguồn cung cấp cá sấu giống ổn định cho các hộ nông dân, các trang trại ở khu vực phía nam; góp phần thay đổi tình hình phát triển tự phát, thiếu quy hoạch của việc chăn nuôi cá sấu giống trong nước hiện nay.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO