TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

HỖ TRỢ NGUYÊN VẬT LIỆU NHANG PHỤC VỤ NGÀNH NGHỀ SE NHANG TẠI XÃ TÂN NHỰT, ĐA PHƯỚC HUYỆN BÌNH CHÁNH

Góp phần thực hiện thắng lợi nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Sở Nông Nghiệp và Chi cục phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch số 57/KH-CCPTNT-CB ngày 05 tháng 02 năm 2013 với nội dung: “ Phát triển ngành nghề nông thôn tại 30 xã xây dựng nông thôn mới (06 xã thí điểm và 24 xã nhân rộng) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Nhằm với mục tiêu bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn đã có lâu đời trên địa bàn thành phố đang triển khai mô hình nông thôn mới có ngành nghề nông thôn, góp phần tăng thu nhập ổn định đời sống cho người dân; đồng thời hỗ trợ  giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là những lao động nhàn rỗi, lao động là phụ nữ, người già, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp.
Trong tháng 5 năm 2013, Chi cục phát triển nông thôn đã tiến hành hỗ trợ nguyên vật liệu nhang cho 20 hộ dân đang hoạt động trong ngành nghề se nhang tại xã Tân Nhựt, 07 hộ tại xã Đa Phước huyện Bình Chánh nhằm phục vụ cho ngành nghề se nhang, đồng thời bảo tồn ngành nghề tại địa phương đây là ngành nghề truyền thống có khả năng phát triển mạnh, có sự lan toả sang các khu vực khác.
Đối tượng nhận hỗ trợ các tổ hợp tác, tổ ngành nghề, hợp tác xã, các hộ xã viên, hộ nông dân hiện đang hoạt động ngành nghề se nhang.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO