TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Thông tin tuần 21 từ ngày 20/5/2013 đến 24/5/2013

Thông tin tuần 21 từ ngày 20/5/2013 đến 24/5/2013
Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:
1. Chương trình xây dựng NTM:
1.1. Tại 6 xã nông thôn mới tại Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến tháng 5/2013. Cụ thể: 
+ 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ;
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác phát triển nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: 
- Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại 16/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ) theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố.
- Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định và phê duyệt đề án của 06 xã: Trung An, Nhuận Đức (huyện Củ Chi); Tân Hiệp, Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn); Tam Thôn Hiệp, Thạnh An (huyện Cần Giờ)
- Các đề án Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã đã chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý sau khi khảo sát; gửi về Tổ Công tác giúp việc thẩm định: 28/50 đề án. Cụ thể: 
+ Đã trình các Sở ngành chuyên môn có ý kiến bằng văn bản: đề án của 20 xã.
+ Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các Sở ngành và đang trình Sở Tài Chính đề án của 03 xã: Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi); Đông Thạnh (huyện Hóc Môn)
+ Thường trực Tổ Công tác giúp việc (Chi cục Phát triển nông thôn) đang rà soát: đề án của 5 xã. Dự kiến trình các Sở ngành chuyên môn có ý kiến; trình Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt trong quý 2 năm 2013.
1.3. Công tác tập huấn: 
- Triển khai tập huấn Chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, Định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn, Phương pháp quản lý kinh tế hộ, Cải thiện điều kiện sống của hộ tại 6 xã: Phạm Văn Cội, Phước Vĩnh An, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Tân Thạnh Đông. Đến nay đã triển khai tập huấn tổng cộng 68 lớp cho cán bộ và người dân trên địa bàn các xã, với tổng 4.170 lượt người tham dự. 
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 13/2013: Từ ngày 31 tháng 3 năm 2013 đến nay có 60 quyết định phê duyệt phương án, 100 hộ với tổng số vốn đầu tư 53,1 tỷ đồng, tổng vốn vay 35,3 tỷ đồng.
- Triển khai tập huấn Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013-2015, chính sách đào tạo nghề tại 5 xã huyện Bình Chánh. Tính đến nay đã triển khai tại 55 xã với sự tham gia của 3.300 người dân.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác ngành nghề nông thôn
           Hỗ trợ nguyên vật liệu cho các hộ dân: lip phơi bánh tráng (50 hộ) ở xã Phú Hòa Đông; trúc (30 hộ đợt 2) ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi; bàng (50 hộ) ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tính đến nay đã hỗ trợ nguyên liệu ngành nghề nông thôn cho tổng số 333 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện.
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hàng tháng cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Tính đến ngày 24/5/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 52.200 tấn (gồm muối đất 31.000 tấn và muối trải bạt 21.200 tấn), sản lượng còn lại 38.221 tấn (gồm muối đất 29.697 tấn và muối trải bạt 8.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.
4. Kinh tế tập thể:
- Tư vấn thành lập mới Tổ hợp tác về hoa lan, chăn nuôi bò sữa xã Phước Hiệp - huyện Củ Chi.
- Hỗ trợ báo cáo viên và tài liệu tuyên truyền về tư vấn thành lập mới HTX du lịch sinh thái vườn tại xã Trung An – huyện Củ Chi.
- Tiến hành thu thập thông tin và hình ảnh về 57 HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ xây dựng cẩm nang “Địa chỉ đỏ về Hợp tác xã”.
Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 56 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 70 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.803,2 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO