TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

 
1. Về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành nghề nông thôn:
Tính đến tháng 5 năm 2013thành phốHồ Chí Minh hiện có 65 ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó khu vực ngoại thành có 34 ngành nghề và khu vực nội thành có 31 ngành nghề. Các ngành nghề, làng nghề rất đa dạng về qui mô và lĩnh vực, như: liên quan đến chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản (bánh tráng, bún tươi, bún khô, giò chả, cá hấp, nấu rượu, nem,...); sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may (đan đát, dệt chiếu, chằm nón lá, nón vải), sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (sơn mài, đúc đồng, khắc gỗ,...); gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh (hoa, cây kiểng,...) đồng thời các hoạt động tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, tư vấn sản xuất (nấm, cây kiểng – bonsai,...).
Hoạt động ngành nghề nông thôn tại TP.HCM có đủ các loại hình theo quy định tại Điều 3, Nghị định 66/2006/
NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động ngành nghề nông thôn. Có thể phân thành 5 nhóm ngành chính:
- Nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản;
- Nhóm tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ;
- Nhóm xây dựng, dịch vụ;
- Nhóm công nghiệp;
- Nhóm gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh
Về công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống:  theo quy định của Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntính đến thời điểm tháng 5/20
13, khu vực ngoại thành thành phố hiện có 19 làng nghề hoạt động tại 07 quận – huyện.
2. Các hoạt động 
hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề 
2.1Về xây dựng đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định
 
 hướng đến năm 2020: ngày 22/4/2013 UBND Thành phố đã họp góp ý đề án lần 1, hiện Sở Nông Nghiệp đã chỉnh sửa trình UBND Thành phố theo ý kiến chỉ đạo, theo đó đề xuất:
Đối với làng nghề truyền
 thống mang đậm nét văn hóa truyền thống nhưng không có khả năng phát triển độc lập: ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; các tổ chức, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại làng ng
hề và được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô th
ị của thành phố và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.
Đối với các làng nghề, làng nghề truyền thống có khả năng phát triển độc lập, bền vững: ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng có thu hồi lại theo quy mô đầu tư của doanh nghiệp, hộ dân, cá nhân tại làng nghề; các doanh nghiệp, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề; các tổ chức, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố. 


2.2 Về hỗ trợ vốn, tín dụng:
Để khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc và được thay thế, điều chỉnh bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013về việc Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015, theo đó: Tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất; tổ chức, cá nhân vay vốn mua nguyên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất.
Ngày 03 tháng 5 năm 2013, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và triển khai nội dung của Quyết định 13/2013/QĐ-UBND đến các quận huyện có sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn. Sau hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND đã có 7.813 hộ dân, doanh nghiệp (trong đó có khoảng 10,4% là đối tượng vay vốn phát triển ngành nghề nông thôn) tiếp cận nguồn vốn vay có hỗ trợ lãi vay, với tổng vốn đầu tư3.104 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi suất là 1.780 tỷ đồng (vốn hỗ trợ lãi vay của ngân sách thành phốđã giải ngân khoảng 47,3 tỷ đồng).
Sau khi UBND thành phố phê duyệt, ban hành Quyết định 13/2013/QĐ-UBNDngày 20 tháng 3 năm 2013, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục phát triển nông thôn) đã phối hợp với Hội Nông dân xã phường tổ chức triển khai 49 lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến Quyết định 13/2013/QĐ-UBNDvới2.940 lượt người tham dự (trong đóđối tượng hộ dân ngành nghề nông thôn chiếm 29%). Đến nay đã có 42 phương án được phê duyệt theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND, với tổng số hộ vay49hộ, tổng vốn đầu tư 21,3 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất 14,6tỷ đồng (trong đó đối tượng vay vốn để phát triển ngành nghề nông thôn chiếm 4%).
3. Công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại làng nghề
Nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của HTX, THT (trong đó có HTX, THT làng nghề) trên địa bàn xã xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, xác định rõ khó khăn, hạn chế và nguyên nhân yếu kém của các HTX, THT. Đồng thời, đánh giá tình hình triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương vàthành phốtrong thời gian qua,theo đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Kế hoạch số 75/KH-SNN-PTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 về tổ chức Hội thảo “Kinh tế hợp tác trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp” (dự kiến thời gian tổ chức hội thảo từ ngày 25-30/5/2013).

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO