VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Thủ Tục Hành Chính

Quy trình thực hiện thủ tục công nhận Làng nghề truyền thống

Quy trình thực hiện thủ tục công nhận Làng nghề truyền thống

Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
- Hồ sơ đề nghị công nhận Làng nghề truyền thống bao gồm các văn bản liên quan đến công nhận nghề truyền thống và làng nghề (theo như hướng dẫn tại quy trình thủ tục công nhận nghề truyền thống và công nhận làng nghề nêu trên).
- Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ thực hiện theo quy định công nhận nghề truyền thống. Nếu chưa được công nhận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ thực hiện theo quy định công nhận làng nghề.
- Những làng chưa đạt 02 tiêu chí công nhận làng nghề: có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn; Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận. Hồ sơ gồm:
+ Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
+ Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có).
- Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống.
+ Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
+ Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Địa điểm, lệ phí tiếp nhận và trả kết quả:
- Địa điểm: Phòng Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn - Chi cục Phát triển nông thôn - 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, TP.HCM - Điện thoại: 3938 1757 - Fax: 3833 9848. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, sáng 7g30 đến 11g30; chiều 13g00 đến 17g00.
- Lệ phí: Không.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO