VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Thủ Tục Hành Chính

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở SXKD trong lĩnh vực muối.

Hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực muối
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực muối; hoặc Quyết định thành lập cơ sở;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh An toàn thực phẩm (theo mẫu); 
- Danh sách chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh đã được các cơ quan chức năng Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh;
- Danh sách chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh đã được cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe; 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – bản chính (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).
Thời gian cấp Giấy chứng nhận:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của cơ sở, Chi cục Phát triển nông thôn phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ.
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện thẩm tra hồ sơ, tổ chức đi kiểm tra thực tế (trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại). Nếu cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và đề nghị khắc phục. Trong thời gian 03 tháng, cơ sở phải tiến hành khắc phục theo yêu cầu của tổ thanh, kiểm tra và nộp báo cáo kết quả khắc phục. Tổ thanh, kiểm tra sẽ thẩm định lại lần 02 và giải quyết hồ sơ theo quy trình.
Cấp Giấy chứng nhận:
- Trong vòng 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ khi có kết quả kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu, Chi cục Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.
- Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu tại Chi cục Phát triển nông thôn, bao gồm: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của cơ sở; biên bản kiểm tra, đánh giá; danh mục hồ sơ giao nhận.
Cấp lại Giấy chứng nhận:
- Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
- Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi Chi cục Phát triển nông thôn.
- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của cơ sở, Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.
Địa điểm, lệ phí tiếp nhận và trả kết quả:
- Địa điểm: Phòng Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn - Chi cục Phát triển nông thôn - 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, TP.HCM - Điện thoại: 3938 1757 - Fax: 3833 9848. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, sáng 7g30 đến 11g30; chiều 13g00 đến 17g00.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận và kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở: chưa có quy định.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO