NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Kinh Nghiệm

KHÓ KHĂN CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 KHÓ KHĂN CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Xác định rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTXNN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực ngoại thành nói riêng và thành phố nói chung, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển HTX, như tham mưu UBND thành phố phê duyệt và ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho HTXNN; tư vấn hỗ trợ thành lập HTX; hỗ trợ HTX tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về phát triển HTX (như dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm theo chương trình hợp tác với Chính phủ Canada,  Dự án Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2013 do tập đoàn Chinfon tài trợ; dự án của tổ chức SOCODEVI (Canada) tài trợ;…); Bên cạnh đó, còn hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra ổn định cho HTX nông nghiệp (thông qua việc hỗ trợ HTX thiết kế logo, xây dựng thương hiệu; tổ chức cho các HTX tham gia hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm trong và ngoài thành phố; tổ chức buổi giao lưu gắn kết, giới thiệu sản phẩm của HTX với nơi tiêu thụ,… và nhiều hoạt động khác.
Với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và các sở ngành có liên quan, tính đến tháng 5/2013, toàn thành phố hiện có 56 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn, với tổng số xã viên: 3.913 người (bình quân có 70 xã viên/HTX). Lĩnh vực hoạt động của HTX rất đa dạng và phong phú, theo điều tra của CCPTNT, hiện HTXNN hoạt động theo 10 lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau an toàn: 10 HTX; Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nấm: 02 HTX; Lĩnh vực hoa, cây kiểng: 06 HTX; Lĩnh vực chăn nuôi: 07 HTX; Lĩnh vực trồng trọt kết hợp chăn nuôi: 01 HTX; Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: 03 HTX; Lĩnh vực diêm nghiệp: 02 HTX; Lĩnh vực ngành nghề nông thôn: có 01 HTX; Lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp: có 05 HTX; Lĩnh vực kinh doanh tổng hợp: 19 HTX.
Sự ra đời và đi vào hoạt động của các HTXNN trong thời gian vừa qua đã góp phần cung cấp cho hộ xã viên) các dịch vụ đầu vào với giá thành rẻ, chất lượng cao. Bên cạnh đó, HTX còn góp phần hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định cho hộ xã viên, qua đó tạo tâm lý yên tâm đầu tư phát triển sản xuất cho hộ xã viên. 
Phát triển HTX nông nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động của HTXNN vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, có thể nêu ra 03 khó khăn lớn mà nhiều HTXNN đang gặp phải: 
* Thứ 1, khó khăn về nguồn nhân lực:
Về trình độ quản lý của cán bộ quản lý Hợp tác xã: theo thống kê năm 2012, cán bộ quản lý HTX nông nghiệp (Trưởng ban quản trị, Chủ nhiệm) có trình độ quản lý đã được nâng lên đáng kể so với các năm trước đây, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 55% cao hơn rất nhiều so với cuối năm 2010 (13%). Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhìn chung đội ngũ cán bộ quản lý hầu hết hoạt động theo kinh nghiệm thực tế. Mặt khác, năng lực nắm bắt thông tin, khả năng dự báo thị trường, sự nhạy cảm linh hoạt để đáp ứng những yêu cầu đa dạng phức tạp của cơ chế thị trường còn nhiều hạn chế, chỉ đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh ở qui mô nhỏ.
Về độ tuổi của cán bộ quản lý hợp tác xã: cán bộ quản lý Hợp tác xã nông nghiệp đa phần lớn tuổi (tỷ lệ cán bộ quản lý từ 51 – 60 tuổi chiếm 42,2%, trên 60 tuổi chiếm 13,3%). Nhìn chung, cán bộ quản lý HTX có độ tuổi bình quân là 51,4 tuổi. Vì vây, chưa phản ứng nhanh nhạy trước sự biến động của thị trường. Ngoài ra, việc thu hút cán bộ trẻ về công tác tại HTXNN còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều HTX không thể tuyển dụng được cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX. Lý do: mức lương chưa cao, nhiều lao động trẻ còn tâm lý e dè, ngán ngại khi về công tác tại khu vực ngoại thành.
Việc phân công trong bộ máy quản lý và điều hành hợp tác xã chưa hợp lý: thực trạng hiện nay cho thấy các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả có sự đóng góp rất lớn của Ban Quản trị HTX, đặc biệt là vai trò của Chủ nhiệm HTX ngày càng có tính quyết định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. Tuy nhiên, sự phân công giữa các thành viên Ban Quản trị, giữa Chủ nhiệm với các Phó Chủ nhiệm chưa có sự đồng đều và Chủ nhiệm HTX vẫn phải gánh vác khối lượng công việc rất lớn, gây nhiều áp lực lên vị trí Chủ nhiệm HTX (vốn đã có độ tuổi cao là 51,4 tuổi).
* Thứ 2, khó khăn về vốn, cơ sở vật chất của HTX: 
Vốn, cơ sở vật chất của HTX còn yếu là một khó khăn lớn đối với hoạt động của HTX trong quá trình chuyển đổi và thành lập mới. Số vốn góp không đủ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Phần lớn các HTX thành lập mới đều phải thuê mướn trụ sở và mặt bằng sản xuất kinh doanh.
Mặc dù thành phố đã có chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị (hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011), nguồn vốn vay cho HTX tại Quỹ trợ vốn xã viên HTX (Quỹ CCM) nhưng số HTX được vay vốn chưa nhiều. Nguyên nhân là do HTX không có tài sản thế chấp.
* Thứ 3, khó khăn về vấn đề tiêu thụ sản phẩm
Một số HTX nông nghiệp tuy đã thành lập nhưng chưa tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên hoặc thị trường tiêu thụ không ổn định. Nguyên nhân chủ yếu: quy mô sản xuất nhỏ, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường; một số HTX chưa tạo được cho mình sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng, chưa tạo được thương hiệu trên thị trường; chưa chủ động trong việc tìm kiếm nguồn tiêu thụ; đặc biệt là chưa gắn kết với doanh nghiệp trong quá trình tiêu thụ sản phẩm (thực tế đã chứng minh: với sự năng động của doanh nghiệp thì việc tìm kiếm thị trường đầu ra đối với sản phẩm là không khó khăn; HTX nào gắn kết được khâu sản xuất-kinh doanh của mình với khâu sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp thì HTX đó sẽ tồn tại và hoạt động rất hiệu quả. Vì vậy nếu có thể vận động, lôi kéo các doanh nghiệp-chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia, trở thành thành viên của HTX thì vấn đề "đầu ra" của HTX sẽ được giải quyết).
Trong năm 2013, để tiếp tục tạo động lực hỗ trợ phát triển KTTT, trong đó có các HTXNN, ngày 24/10/2013, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5442/QĐ-UBND về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể TP.HCM trong năm 2013. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của thành phố, Chi cục PTNT cũng đã tham mưu, trình Ban Giám đốc Sở NN&PTNT phê duyệt kế hoạch số 226/KH-SNN-PTNT ngày 06/02/2013 về phát triển Phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, theo đó đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho HTXNN.
Đồng thời, chi cục PTNT cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch số 750/KH-SNN-PTNT ngày 4/5/2013 về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vai trò của kinh tế tập thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, với mục đích: phân tích đánh giá những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân yếu kém của các HTX trong thời gian qua, qua đó đề xuất bổ sung những cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mô  hình kinh tế HTX.
Với sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành chức năng và sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân các HTX, mong rằng trong thời gian tới các HTX nông nghiệp-dịch vụ của thành phố trở thành đầu mối cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống xã viên với chất lượng đảm bảo, giá ưu đãi nhằm giúp xã viên hạ giá thành, tiết kiệm chi phí, qua đó nâng cao thu nhập./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO