NÔNG THÔN MỚI BẢN TIN

Tình hình công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại ngoại thành TP.HCM

Tình hình công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại ngoại thành TP.HCM: Ngày 18/12/20006, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 116/2006/TT-BNN về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn, trong đó nêu rõ tiêu chí và thủ tục công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, tại khu vực ngoại thành TP.HCM vẫn chưa có ngành nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận theo tinh thần Nghị đinh 66/2006/NĐ-CP.
Nhằm giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, hộ dân tại các xã có làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn tìm hiểu, nắm bắt quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, thủ tục công nhận làng nghề truyền thống, thủ tục công nhận nghề truyền thống, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM đã tiến hành biên soạn, in, phát hành tờ rơi “Hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống tại TP.HCM ”, đồng thời đã tiến hành triển khai 04 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, kết hợp lồng ghép triển khai chính sách hỗ trợ phát triền ngành nghề nông thôn (chương trình hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015) trên địa bàn huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và  Cần Giờ, với hơn 200 lượt người tham dự./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO