LIÊN TỊCH Sở Ngành

Một số biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vấn đề ô nhiễm sẽ nặng nề hơn trong điều kiện hiện tượng Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới với cường độ ngày càng khốc liệt, phạm vi ngày càng rộng và thành phố Hồ Chí Minh bị đánh giá là một trong mười thành phố trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do hiện tượng mực nước biển dâng và nhiệt độ tăng. Hơn nữa thành phố Hồ Chí Minh là thành phố (hoặc sẽ là) cực lớn (megacity) với dân số trên 10 triệu người nằm một trong 10 vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất thế giới, cung cấp lương thực cho hầu hết các quốc gia, đã làm tăng thêm tầm quan trọng của các ảnh hưởng này. Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và trực tiếp từ sự biến đổi khí hậu này, cụ thể là kinh tế nông nghiệp. Được đánh giá là một thành phố lớn, việc thực hiện các chương trình quản lý đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu là điều thật sự cần thiết. Trong đó, đối với chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng, một số giải pháp ứng phó sau cần được quan tâm chú ý và thực hiện:
1. Bảo vệ môi trường sống tự nhiên bằng cách tránh phá rừng và bỏ hoang đất bằng cách nâng cao sản lượng trên đất canh tác một cách bền vững.
2. Quản lý các chất hữu cơ trong đất và chống xói mòn bằng cách áp dụng các kỹ thuật như bảo tồn đất, quản lý dinh dưỡng  và sử dụng các phương pháp vỡ hoang khác nhau.
3. Sử dụng quản lý cây trồng (đặc biệt là bằng cách sử dụng đúng các nguồn dinh dưỡng, thời gian và vị trí ở đúng mức thích hợp để cải thiện hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng) và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp để tối ưu hóa hiệu quả thuốc trừ sâu.
4. Giảm khí thải bằng cách giảm thiểu tổn thất trước và sau thu hoạch.
5. Giảm vật nuôi liên quan đến phát thải thông qua giáo dục, phổ biến; Cải thiện hiệu quả của các hệ thống chăn thả gia súc, quản lý phân bón, thu khí mê-tan để sản xuất khí sinh học và tăng cường nguồn cấp dữ liệu và phụ gia thức ăn.
6. Khuyến khích giáo dục tại địa phương liên quan  thực hành nông nghiệp và công nghệ làm tăng đáng kể quá trình cô lập cacbon, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng suất nông nghiệp, đặc biệt ở các nước đang phát triển.
7. Xây dựng chương trình chọn tạo, khảo nghiệm và ứng dụng giống cây trồng mới thích ứng cho các vùng chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu; Tạo thuận lợi cho việc sử dụng các giống hiện đại có sức chống chịu sâu bệnh và giảm sự cần thiết phải cày xới.
8. Bảo vệ sự toàn vẹn của lưu vực sông, vùng đất ngập nước và đồng cỏ để bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học
9. Sử dụng cảm biến từ xa, dự báo thời tiết địa phương, cây trồng chịu hạn, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, công nghệ thủy lợi và xây dựng khả năng phục hồi trong các cộng đồng nông thôn.
10. Xây dựng chương trình quốc tế hợp lý và hiệu quả sử dụng cũng như dễ tiếp cận hơn cho nông dân
11. Đầu tư vào năng lượng sinh học để đạt được an ninh năng lượng và phát triển nông thôn thông qua sản xuất địa phương bền vững
12. Hỗ trợ nông dân, cải thiện khả năng tiếp cận vào các cơ chế tài chính, tài trợ và các thị trường carbon. Tặng tưởng tất cả các nông dân sử dụng thực hành nông nghiệp bền vững.
13. Hỗ trợ tăng đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp, bao gồm cả các liên kết giữa nông nghiệp và biến đổi khí hậu, chương trình, ngành nông nghiệp R&D.
14. Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa nông dân và các nhà khoa học để phát triển công nghệ đầy đủ và sử dụng cho phù hợp cũng như các công cụ quản lý đất và nước cần thiết nhất.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO