LIÊN TỊCH Khác

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án kế họach hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đến năm 2020.
Kế hoạch được triển khai phân công thực hiện trên 5 lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.
Bước đầu thực hiện, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Sở sẽ lập phiếu điều tra, khảo sát; nhập liệu, báo cáo kết quả điều tra và tổng hợp báo cáo theo chuyên đề. Theo đó, từng lĩnh vực sẽ thực hiện các nội dung được phân công như sau:
1. Lĩnh vực nông nghiệp:

 • Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.
 • Hiện trạng các mô hình sản xuất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
 • Tình hình sản xuất tại các vùng sản xuất nông nghiệp.
 • Tình hình diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thiệt hại gây ra.
 • Thực hiện trên các địa bàn huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và các quận: Thủ Đức, Bình Tân, 8, 9, 12.
2. Lĩnh vực lâm nghiệp:
 • Hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên rừng.
 • Số đợt cháy rừng và mức độ thiệt hại qua các năm.
 • Thực hiện trên các địa bàn huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và quận 9.
3. Lĩnh vực thủy sản:
 • Hiện trạng nguồn lợi thuỷ sản.
 • Tình hình sản xuất tại các vùng nuôi trồng thủy sản.
 • Thực hiện trên các địa bàn huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.
4. Lĩnh vực thủy lợi:
 • Hiện trạng các công trình thuỷ lợi.
 • Hiện trạng nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.
 • Thực hiện trên các địa bàn huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và các quận: Thủ Đức, 12.
5. Lĩnh vực phát triển nông thôn:
 • Hiện trạng cơ sở hạ tầng nông thôn.
 • Tình hình sản xuất tại các vùng sản xuất diêm nghiệp.
 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Thực hiện trên các địa bàn huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và quận 12.
Theo đó, các đơn vị phải thực hiện hoàn thành trước ngày 03/12/2010 để tổng hợp chung và xây dựng khung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO