LIÊN TỊCH Sở Ngành

Khai mạc Triển lãm 10 năm hoạt động Khu dự trữ sinh quyển

Khai mạc Triển lãm 10 năm hoạt động Khu dự trữ sinh quyển và 30 năm khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ: Ngày 24/11/2010, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Triểm lãm thuộc Sở Văn hoá – Thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khai mạc triển lãm những hình ảnh liên quan đến 10 năm hoạt động Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và 30 năm khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ tại Công viên Lam Sơn. Thời gian triển lãm bắt đầu từ 24/11/2010.
Tham quan triển lãm sẽ giúp bạn hiểu biết thêm về những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ thuộc Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ trong công tác khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ bị tàn phá sau chiến tranh.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO