TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Quản lý nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm tại Đài Loan

Quản lý nâng cao chất lượng an toàn tại Đài Loan
1. Chương trình giáo dục – giám sát ở Đài loan:
Chương trình giáo dục và giám sát nông nghiệp thực hiện bởi chính phủ Đài loan đã thực sự nâng cao an toàn thực phẩm. Dưới sự giám sát của Cơ quan nghiên cứu độc chất và hóa chất nông nghiệp Đài loan (TACTRI), 4 cơ quan này ở 4 địa điểm khác nhau có trách nhiệm giám sát dư lượng thuốc trừ sâu rau và trái cây trước thu hoạch và trước khi đưa ra thị trường. Hiện Đài loan có hơn 80 loại rau các loại và 50 loại trái cây, nông dân có diện tích canh tác bình quân là 0,5ha/hộ. Chương trình giáo dục và giám sát này bắt đầu từ năm 1989 để nhằm đảm bảo người dân tuân thủ theo quy định an toàn thực phẩm.
Chương trình của Chính phủ gồm có tập huấn, phân tích dư lượng và ban hành quy định. Chương trình này liên quan đến chính quyền địa phương, Trạm cải thiện nông nghiệp quận (District Agricultural Improvement Stations-DAIS) và Cơ quan nghiên cứu độc chất và hóa chất nông nghiệp Đài loan (Taiwan Agricultural chemicals an Toxic Substances research institute – TACTRI). Người giám sát TACTRI thì có trách nhiệm đối với mẫu rau quả trong suốt vụ thu hoạch, phân tích dư lượng và chuyển kết quả này đến chính quyền địa phương và DAIS. Khi mà mẫu bị phát hiện có dư lượng trên mức độ cho phép, họ sẽ lập tức không công nhận chất lượng và đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương và chính quyền thành phố, trì hoãn việc sản xuất, giáo dục, phỏng vấn, tư vấn,  ký nhận vào bản khai, tiếp tục kiểm tra ngẫu nhiên và đề xuất phạt khoảng từ 15000NT-75000NT (#9 triệu-44 triệu đồng) (Căn cứ theo luật quản lý hóa chất nông nghiệp). COA sẽ thông báo công khai những nông dân nào không đảm bảo chất lượng nhằm ngăn chặn việc đưa sản phẩm rau quả dưới tiêu chuẩn ra thị trường. Chú trọng tập trung vào quản lý nguồn gốc của sản phẩm, thăm viếng và động viên trong việc nâng cao kỹ thuật bảo vệ thực vật
2. Cấp chứng nhận và khuyến nông của chương trình chứng nhận GAP:
Chính phủ Đài loan đã bắt đầu xúc tiến nhãn hiệu chứng nhận “Thực hành nông nghiệp tốt- GAP” từ năm 1994. Đến năm 1996, GAP bị thay thế bởi “Tiêu chuẩn nông nghiệp đã được chứng nhận- CAS). Tiêu chuẩn hữu cơ (organic) sau đó được thêm vào với 3 nguyên tắc và hướng dẫn được thêm vào với tựa đề “Quy trình đánh giá và ứng dụng cho tổ chức chứng nhận hữu cơ”. Sau khi tham gia tổ chức thương mại thế giới năm 2002, để cố gắng gia tăng việc mở rộng sự tham gia của “tổ chức thứ ba” (third party) chứng nhận hệ thống theo dõi (tracking system). Đến năm 2005, Cơ quan nông nghiệp Đài Loan đầu tư vào “ The Food production resume system”, có thể giúp người tiêu dùng kiểm tra chi tiết và thông tin xác thực từ hệ thống truy rõ (traceability system). Sau vài năm cố gắng, nhiều tổ nhóm nông dân xuất sắc nhận được chứng chỉ HACCP và ISO900 đối với sản phẩm xoài, lê và nho. Tất cả thông tin được công khai đưa lên mạng và thậm chí cả hình ảnh của nông dân. Mục tiêu nhằm gia tăng niềm tin về chất lượng an toàn của sản phẩm nông nghiệp. Kết quả đạt được là chỉ có 1% mẫu sản phẩm hữu cơ dương tính với dư lượng nhỏ vào năm 2006 và mục tiêu của cơ quan nông nghiệp Đài loan là sẽ đạt 100% độ tin cậy đối với sản phẩm hữu cơ để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng vào năm 2007. Hiện nay, có 4 cơ quan cho phép chứng nhận sản phẩm hữu cơ.
 
Chứng nhận Logo Đặc điểm
Rau an toàn
(Taiwan GAP)
Nó là cách thức hoạt động nông nghiệp tốt. Nói một cách đơn giản hơn nó sử dụng điều kiện canh tác thích hợp nhất trong trồng trọt, thời gian thích hợp, giống thích hợp, giảm và sử dụng các thiết bị nông nghiệp hợp lý để bảo vệ môi trường đồng thời phải đạt chất lượng cao.
Rau hữu cơ
(Organic)
Phải tuân thủ các quy trình tự nhiên, nguyên tắc này tiếp tục sử dụng trong suốt quá trình . Không cho phép sử dụng các những thứ nguyên liệu hóa chất tổng hợp. Người sản xuất phải quan tâm đến hệ thống quản lý như đất, nước, cân bằng sinh thái nhằm đạt được mục tiêu sản phẩm nông nghiệp an toàn tự nhiên
Rau có thể truy nguyên nguồn gốc (Traceability) Đơn giản mà nói, đây là sản phẩm an toàn từ nông trại đến bàn ăn của người dân. Sản phầm này hoàn toàn bị ghi nhận (nhật ký) trong suốt quá trình sản xuất, chăm sóc, chế biến, phân phối,…liên quan đến hệ thống an toàn bởi thực hiện “Tiêu chuẩn nông nghiệp tốt của Đài loan”, xác định lịch sử của từng sản phẩm. Dưới sự quản lý của hệ thống này toàn bộ thông tin sản phẩm được công khai, minh bạch, được đăng lên internet, người tiêu dùng có thể kểm tra mã vạch của từng sản phẩm để có thể đảm bảo an toàn thực phẩm và lòng tin cho người tiêu dùng.
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO