TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Công tác phát triển nông thôn từ ngày 15/4/2010 đến 15/5/2010

Công tác phát triển nông thôn từ ngày 15/4/2010 đến 15/5/2010
1. Kinh tế tập thể :
- Tổ chức các lớp tập huấn về kinh tế tập thể, luật Hợp tác xã năm 2003 và những chính sách khuyến khích trong hợp tác sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân xã Lý Nhơn - Cần Giờ, xã Nhơn Đức - Nhà Bè, xã Tân Thông Hội - Củ Chi, xã Tân Nhựt - Bình Chánh với gần 200 lượt người tham dự;
- Tiến hành khảo sát tình hình họat động và nghiên cứu hướng hỗ trợ cho HTX muối Tiến Thành, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ nhằm thực hiện tốt tiêu chí xây dựng NTM;
- Hỗ trợ Hợp tác xã Muối Tiến Thành tổ chức Lễ đón nhận hỗ trợ từ tổ chức SOCODEVI (Canada);
- Tổ chức cho Hợp tác xã bò sữa Tân Thông Hội, UBND xã Tân Thông Hội khảo sát học tập về cách thức tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh của HTX Evergrowth ở tỉnh Sóc Trăng.
- Phối hợp phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bình Chánh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội xã viên Hợp tác xã Hòa Lộc;
- Tiếp tục tư vấn các sáng lập viên HTX Tân Nhựt và Xuân Thới Sơn hướng đến thành lập Hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất hoa lan tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi;
2. Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các xã chuyển đổi và xã điểm:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị về nâng cao thu nhập cho nông dân tại 04 xã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp;
- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 4 xã: Xã Tân Nhựt – Bình Chánh; xã Trung An - Củ Chi; xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn.
3. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
- Tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu và hướng dẫn các quận - huyện điều chỉnh những nội dung vay vốn về tình hình thực hiện Quyết định 105/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 về việc khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Chương trình hỗ trợ lãi vay) và quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/2/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND (gọi tắt là Chương trình 105).
- Cập nhật số liệu hàng tuần, tháng và hướng dẫn các quận - huyện điều chỉnh những nội dung vay vốn về tình hình thực hiện Chương trình 105. Đang tổng hợp báo cáo tình hình vay vốn theo đối với hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng đã phê duyệt theo quyết định số 105 trước khi quyết định 15 có hiệu lực, do còn huyện Củ Chi chưa tổng hợp báo cáo về Chi cục.
- Tập huấn 06 lớp về Chương trình khuyến chích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các xã Tân Nhựt, xã Bình Lợi và xã Tân Kiêng huyện Bình Chánh, xã Lý Nhơn – Cần Giờ, xã Tân Thông Hội – Củ Chi, xã Nhơn Đức – Nhà Bè với 300 lượt người dân tham dự.
- Làm việc với Sở Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung sữa đổi một số nội dung trong hướng dẫn liên tịch số 685/LT/SNN-SKHĐT-STC-NHNN về triển khai thực hiện Chương trình 105. Sở đã thống nhất nội dung và ký chuyển các đơn vị ký liên tịch hướng dẫn liên tịch bổ sung số 580/LT/SNN-SKHĐT-STC-NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2010 về thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố giai đoạn 2006-2010.
- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Tổng cộng số phương án được phê duyệt theo Chương trình 105 trong năm 2009 (tính từ 15/4/2010 đến ngày 14/05/2010) là: 18 phương án, trong đó: Tổng số hộ vay: 218 hộ; Tổng vốn đầu tư: 62.253 triệu đồng; Tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất: 42.587 triệu đồng.
4. Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới:
4.1. Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi:
- Phối hợp với Trung tâm dạy nghề Sinh vật cảnh tổ chức 02 lớp đào tạo nghề cho 24 học viên (trong đó 01 đào tạo về kỹ thuật trồng hoa Lan nâng cao; 01 lớp đào tạo về kỹ thuật trang trí cắm hoa).
- Tổ chức mítting hưởng ứng tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6.
- Triển khai các hoạt động về hỗ trợ phát triển sản xuất các hộ nghèo thông qua mô hình đang giỏ cước và may bao công nghiệp.
- Phối hợp với Ban nhân dân ấp Chánh và Tổ phụ nữ trao tặng 10 máy may công nghiệp cho 10 hộ nghèo tại ấp Chánh.
4.2. Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trên địa bàn TP.HCM tại 06 xã :
a. Về  xã Nông thôn mới Tân Thông Hội:
- Hoàn thành và trình duyệt về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2010.
- Phối hợp tham mưu cùng Ban quản lý Nông thôn mới xã Tân Thông Hội làm việc với Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn về đề án tổ chức sản xuất và phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất tại xã Tân Thông Hội.
- Tham dự Đại hội Đảng Bộ lần thứ X tại xã Tân Thông Hội.
- Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý Nông thôn mới xã Tân Thông Hội tổ chức mitting và phát động phong trao Tuần lễ hướng ứng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và ngày môi trường thế giới ngày 5/6.
- Hướng dẫn đoàn Tỉnh Bạc Liêu và Tỉnh Cà Mau khảo sát học tập mô hình Nông thôn mới tại xã Tân Thông Hội.
b. Về 5 xã Nông thôn mới: Tân Nhựt - Bình Chánh, Lý Nhơn - Cần Giờ, Xuân Thới Thượng - Hóc Môn, Thái Mỹ - Củ Chi:
- Phối hợp với các xã thực hiện các nội dung trong đề án, đồng thời tiếp tục theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung trong đề án trên lĩnh vực phát triển nông thôn;
- Hoàn chỉnh nội dung công văn liên Sở về tờ trình vốn xây dựng cơ bản trong năm 2010, xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân các xã xây dựng NTM;
- Phối hợp cùng các xã xây dựng Kế hoạch hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kết hợp với trồng cây xanh, ra quân dọn vệ sinh;
- Tập huấn các lớp Hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng và sinh hoạt đội nhóm tại xã Lý Nhơn – Cần Giờ và Xuân Thới Thượng – Hóc Môn;
- Tổ chức cho nông dân xã Xuân Thới Thượng đi khảo sát học tập mô hình tại Củ Chi; nông dân xã Tân Nhựt đi khảo sát học tập mô hình tại Hóc Môn; nông dân xã Thái Mỹ đi khảo sát và học tập mô hình tại huyện Bình Chánh; hướng dẫn nông dân xã Lý Nhơn - Cần Giờ khảo sát và học tập mô hình nuôi heo rừng lai tại quận 9.
5. Diêm nghiệp:
- Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn Thành phố, đồng thời theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai mô hình sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt (PVC). Tình hình giá muối hiện nay giảm chỉ còn 600đ/kg gây rất nhiều khó khăn cho bà con diêm dân trong sản xuất và tiêu thụ muối.
- Tổ chức họp góp ý dự thảo đề án: “Điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối tại thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.
6. Ngành nghề nông thôn:
- Hỗ trợ Hợp tác xã Muối Tiến Thành hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa sản phảm muối vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Coopmart.
- Tiến hành triển khai kế hoạch đào tạo nghề, cấy nghề mới và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới tại 06 xã (xã Thái Mỹ, xã Tân Thông Hội – Củ Chi, xã Xuân Thới Thượng – Hóc Môn, xã Tân Nhựt – Bình Chánh, xã Nhơn Đức – Nhà Bè, xã Lý Nhơn – Cần Giờ).
7. Về Chương trình liên tịch:
7.1. Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp nông thôn ngoại thành (với Hội Nông dân - Hội LHPN, Thành Đoàn): chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 47/NQLT -BNN-HLHPN “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập”. Hiện đang tiến hành tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47.
7.2. Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp nông thôn với các tỉnh thành:
- Hướng dẫn UBND xã Mỹ Long Nam tỉnh Trà Vinh xây dựng công văn gửi Công đoàn tổng công ty địa ốc Sài Gòn (chi nhánh Tân Bình) về việc xin hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 25 triệu đồng.
- Phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu xây dựng dự thảo bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2010-2015.
8. Công tác di dân và xóa đói giảm nghèo:
- Hoàn chỉnh dự án: “Sản xuất muối sạch tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM năm 2010” - thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010
- Tham mưu thẩm định nội dung đề án di dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO