LIÊN TỊCH Khác

Tổ chức mít ting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn (29/4/2010 – 6/5/2010)

Tổ chức mít ting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (29/4/2010 – 6/5/2010): Thực hiện văn bản số 787/BNN-TCLC ngày 23/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 28/4/2010, tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Chi cục Phát triển nông thôn thành phố và Ban nhân dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội phối hợp tổ chức mítting hưởng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (29/4/2010 – 6/5/2010). Tham dự có hơn 150 người gồm nhân dân 12 tổ thuộc ấp Chánh, các ban ngành đoàn thể xã Tân Thông Hội, Chi cục Phát triển nông thôn.
Các hoạt động gồm, diễu hành kèm băng rôn trên các tuyến đường chính trên địa bàn ấp Chánh; quét dộn các tuyến đường chính trên địa bàn; phát loa vận động nhân dân trong việc khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước chống ô nhiễm môi trường trên địa bàn ấp; nhắc nhở lẫn nhau giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh môi trường trong cộng đồng.
Các hoạt này sẽ trở thành các hoạt động thường xuyên trong việc giữ gìn ấp Chánh sạch đẹp, các hành động tự giác “Vì đường phố ấp Chánh không rác”, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên nước, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có nước sạch để dùng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân trong việc khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, chống ô nhiễm môi trường trên địa bàn ấp.

 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO