LIÊN TỊCH Sở Ngành

Hoạt động liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội LH Phụ nữ TP, Hội Nông dân và Thành đoàn

Hoạt động liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội LH Phụ nữ TP, Hội Nông dân và Thành đoàn TNCS TPHCM trong việc triển khai tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới – TP.Hồ Chí Minh, lần thứ I - năm 2010”
Vào ngày 02/8/2010, Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội LH Phụ nữ TP, Hội Nông dân và Thành đoàn TNCS TPHCM đã thống nhất ký kết Kế hoạch liên tịch số 1141/KHLT-SNN-HND-HPN-TĐTN về việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới – thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ I, năm 2010” với mục đích và yêu cầu cụ thể như sau: 
Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về Chương trình NTM cho cán bộ, nhân dân không chỉ tại các xã xây dựng thí điểm mô hình NTM, mà còn lan tỏa tại các xã thuộc địa bàn 5 huyện ngoại thành và các Sở Ngành, đoàn thể liên quan, nhằm chung tay xây dựng thành công Chương trình xây dựng NTM tại thành phố.
- Thông qua Hội thi, tăng cường trang bị cho người lao động trong sản xuất – nhất là trong sản xuất nông nghiệp, vẫn còn chiếm tỉ lệ cao tại các huyện ngoại thành về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; về quan hệ sản xuất; về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; về kinh tế hợp tác nhằm có lượng hàng lớn, chất lượng theo yêu cầu tiêu thụ sản phẩm hiện nay,…; từng bước thay đổi các hành vi, tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường nông thôn; phòng ngừa ô nhiễm môi trường; bảo vệ sức khoẻ bản thân – gia đình và bảo vệ môi trường chung; nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích tại khu vực nông thôn ngoại thành; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ban ngành khác, nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM; tuyên truyền chính sách; đẩy mạnh các hình thức liên kết hợp tác, nhằm mục đích phát triển nông nghiệp – nông thôn bền vững.


Yêu cầu:
- Đảm bảo cho các hộ dân, các thí sinh đại diện cho các đội thi thi tại 06 xã: Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Xuân Thới Thượn, Tân Nhựt, Nhơn Đức, Lý Nhơn và 05 huyện đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình NTM nắm vững các nội dung kiến thức chung về cơ chế, chính sách, những giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết và cùng nhau tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
- Đảm bảo phối hợp chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức thi. Các đội tham gia đầy đủ hội thi, thông qua hội thi, tạo sức lan tỏa nhằm đưa chủ trương chính sách xây dựng nông thôn mới đến với mọi người dân, mọi cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể để góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.
Dự kiến thời gian tổ chức Hội thi vào ngày 10/10/2010. Hội thi “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới – TP.Hồ Chí Minh, lần thứ I - năm 2010” được tổ chức thành công sẽ là một hoạt động cụ thể để tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng mô hình nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ phát triển nông thôn bền vững./.

 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO