TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Hội nghị CBCC báo cáo kết quả công tác năm 2009 và kế hoạch thực hiện công tác năm 2010

Hội nghị CBCC báo cáo kết quả công tác năm 2009 và kế hoạch thực hiện công tác năm 2010: Ngày 02/02/2010, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM đã tổ chức Hội Nghị CBCC năm 2010 nhằm báo cáo kết quả công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010, đến dự có: Bà Nguyễn Thị Anh Thư – TP.Tổ chức Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban Nữ công Sở, Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú – Bí thư Chi bộ – Chi cục trưởng, Ông Nguyễn Trọng Liêm – Phó chi cục trưởng và toàn thể CBCC Chi cục Phát triển nông thôn.
Trong Hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú thay mặt Chủ tịch Đoàn báo cáo kết quả công tác năm 2009 của Chi cục như sau: chương trình phát triển kinh tế tập thể; triển khai đề án tại các xã chuyển đổi; xây dựng mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh và các 06 xã theo yêu cầu của Bộ Chính trị, UBND thành phố và Ban giám đốc Sở NN&PTNT; thực hiện các chương trình liên tịch về phát triển nông thôn ngoại thành, bảo vệ môi trường, triển khai thí điểm mô hình sản xuất muối sạch, chương trình năng suất xanh và phát triển cộng đồng, chương trình xoá đói giảm nghèo; tập huấn các chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố,…
Một số nội dung công tác đi vào chiều sâu, góp phần cụ thể nâng cao chất lượng cuộc sống của lao động nông nghiệp, như: phối hợp với địa phương thực hiện đề án thí điểm mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt (bằng nhựa PVC thay cho nhựa PE) tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, tăng năng suất, tăng chất lượng và giá bán muối; thực hiện Chương trình liên tịch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân, đẩy mạnh nâng cao nhận thức về an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường.
Công tác nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn ngày một đáp ứng sát với yêu cầu tình hình. Công tác hướng dẫn thực hiện chính sách không chỉ đơn thuần là tập huấn chính sách chung, mà căn cứ theo yêu cầu của từng địa phương, hộ nông dân có hướng dẫn cụ thể theo yêu cầu. Phúc kiểm tình hình, giải quyết nhanh, thỏa đáng các khiếu nại về thụ hưởng chính sách của các nông hộ, không kéo dài, phát sinh các rắc rối.
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổng kết phong trào thi đua trong năm 2009 trong đơn vị với Danh hiệu lao động tiên tiến có 03 Tập thể và 18 Cá nhân; Danh hiệu lao động xuất sắc 02 Tập thể và 01 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 01 cá nhân; Giấy khen của Sở 06 Cá nhân; Bằng khen Uỷ ban nhân dân Tp 02 Tập thể và 01 Cá nhân; Bằng khen Bộ Nông nghiệp và PTNT 01 Tập thể và 01 Cá nhân; Bằng khen Thủ tướng chính phủ 01 Tập thể.
Hội nghị cũng đã bàn bạn, thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2010:
Triển khai, giám sát thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại Thành phố, giai đoạn 2006 – 2010; nghiên cứu đề xuất chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến 2020; Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn 4 xã Tân Nhựt, Trung An, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn.
Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 đến 2020; tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm mô hình nông thôn mới quy mô ấp tại ấp Chánh (theo văn bản số 8116/UBND ngày 25/12/2008 và 5808/UBND-CNN ngày 6/11/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố); Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới quy mô xã Tân Thông Hội (theo quyết định số 4564/QĐ –UBND ngày 2/10/2009 của UBND TP) và 5 xã theo chỉ đạo của UBND TP (Thái Mỹ - Củ Chi, Xuân Thới Thượng - Hóc Môn, Tân Nhựt - Bình Chánh, Nhơn Đức - Nhà Bè, Lý Nhơn - Cần Giờ).
Triển khai chương trình kinh tế hợp tác (củng cố THT, HTX yếu, tư vấn thành lập mới THT, HTX), phát triển kinh tế hộ và trang trại theo hướng nông nghiệp đô thị và bền vững;
Phát triển ngành nghề nông thôn: triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án Quy hoạch, bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn TP.HCM.
Về diêm nghiệp: triển khai và nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trãi bạt.
Phối hợp thông qua chương trình liên tịch với Hội Nông dân, Thành Đoàn, Hội Phụ Nữ.
Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, Hội Làm vườn và trang trại;
Phối hợp với các tỉnh thành: Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.
Thực hiện dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (theo văn bản 3268/UBND-VX ngày 26/5/2008 của UBND TP - thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006). Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ trong SXNN và NNNT; huấn luyện BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ cho người lao động SXNN và NNNT;
Hội nghị kết thúc với sự nhất trí, đồng thuận của 100% CBCC về báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2009 cũng như quyết tâm hoàn thành công tác năm 2010.

 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO