LIÊN TỊCH Các Tỉnh Thành

Lễ ký kết Bản thoả thuận Chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp – nông thôn

Lễ ký  kết Bản thoả thuận Chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp – nông thôn giữa Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Cần Thơ Giai đoạn 2009-2015: Nhằm đúc kết kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm vụ phát triển triển nông thôn; thúc đẩy quá trình phát triển nông thôn mới, Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết Bản thoả thuận hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009-2015 với Chi cục PTNT của 04 tỉnh thành: tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ, cụ thể: 
- Ký kết Bản thoả thuận hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Chi cục PTNT TP.HCM và Chi cục PTNT tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2015: ngày 08/10/2009, tại Trụ Sở Chi cục PTNT tỉnh Vĩnh Long;
- Ký kết Bản thoả thuận hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Chi cục PTNT TP.HCM và Chi cục PTNT tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009-2015 : ngày 09/10/2009, tại Trụ Sở Chi cục PTNT tỉnh Trà Vinh;
- Ký kết Bản thoả thuận hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Chi cục PTNT TP.HCM và Chi cục PTNT tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009-2015: ngày 22/10/2009, tại Trụ Sở Chi cục PTNT TP.HCM;
- Ký kết Bản thoả thuận hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Chi cục PTNT TP.HCM và Chi cục PTNT thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009-2015: ngày 03/11/2009, tại Trụ Sở Chi cục PTNT thành phố Cần Thơ.
Lễ ký kết được tổ chức với sự tham gia của BLĐ 02 Chi cục, đồng thời có sự hiện diện của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo của các công đoàn và chi đoàn
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình hoạt động của từng Chi cục, đặc thù riêng về tình hình sản xuất nông nghiệp tại từng tỉnh thành, mà nội dung hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa các Chi cục có sự khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung các Chi cục đều thống nhất hợp tác, hỗ trợ phát triển đối với 04 lĩnh vực sau đây:
- Hợp tác trong việc phát triển kinh tế tập thể (thuộc lĩnh vực nông nghiệp).
Hợp tác xây dựng nông thôn mới.
Hợp tác trong lĩnh vực đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp - thuỷ sản gắn với chế biến và tiêu thụ.
Hợp tác trong lĩnh vực phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO