VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Lãi Suất Huy Động Tiết Kiệm Tiền Đồng

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 03 - 2018 (ngày đăng 09/4/2018 9:35)

          Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 755/HCM-PTH về thông báo bảng tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 3 năm 2018.

           Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng như sau:
           - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 6,8%/năm.
           - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 6,9%/năm.
          - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 6,4%/năm.
          - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 6,8%/năm.
           Lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nêu trên là: 6,725%/năm. Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố là 8,725%/năm.
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO