NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Tin tức - Thời Sự

Hội thảo mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp Thành phố từ nay đến năm 2020

HỘI THẢO MÔ HÌNH ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CƠ BẢN CỦA NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
  Tiếp nối 2 hội thảo chuyên đề “Ứng dụng thành tựu KHCN để phát triển nông nghiệp thành phố trở thành trung tâm giống cây trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ”, “Ứng dụng thành tựu KHCN để phát triển nông nghiệp thành phố trở thành trung tâm giống gia súc và thủy sản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ”;
 
       
         Ngày 03 tháng 12 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Thông qua hội thảo lần này, xác định mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
      Tham dự hội thảo có Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố và đại diện các viện trường, sở ngành thành phố, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ, các quận huyện có sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp, trang trại và hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.  
   
      Trong thời gian qua, việc thực hiện chủ trương của thành phố về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chủ lực, hiệu quả tại vùng nông thôn ngoại thành như hoa cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn, bò sữa… góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.
Thông qua hội thảo cho thấy vùng nông thôn trên địa bàn Thành phố hiện nay tồn tại các mô hình sản xuất nông nghiệp cơ bản như sau:
     -Kinh tế hộ nông dân: Năm 2000 lao động nông nghiệp của thành phố có 140.000 người, đến năm 2011 còn 125.000 người và đến năm 2016 còn 43.300 người (khoảng 21.000 hộ, 2 lao động/hộ). Quy mô sản xuất của hộ có diện tích dưới 0,5 ha chiếm khoảng 69%. Vốn sản xuất bình quân 307 triệu đồng/hộ (trong đó có 60% vốn vay). Gía trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 596 triệu đồng/hộ, chiếm 77% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, 65% hộ dân sản xuất độc lập, không liên kết và năng suất lao động sản xuất nông nghiệp chỉ đạt 88 triệu đồng/người. Sản phẩm nông hộ không có thương hiệu dễ bị ép giá, khó có thể ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định, số lượng lớn với doanh nghiệp.
   -Kinh tế trang trại: Hiện thành phố có 239 trang trại, trong đó trang trại hoạt động lĩnh vực chăn nuôi chiếm 91%. Bình quân mỗi trang trại có diện tích đất sản xuất 1 ha, 4 lao động thường xuyên, 4,5 tỷ đồng (trong đó vốn vay chiếm 84%). Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2,7 tỷ đồng/trang trại, chiếm 3,3% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp thành phố. 80% trang trại tham gia liên kết với doanh nghiệp, 99,5% trang trại có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Kinh tế trang trại có chiều hướng liên kết tốt với doanh nghiệp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm trang trại. Với quy mô vốn đầu tư lên đến 4,5 tỷ đồng/trang trại/1ha thì khó có thể nhân rộng phát triển kinh tế hộ trở thành kinh tế trang trại. 
   -Hợp tác xã: Hiện toàn thành phố có 41 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bình quân một hợp tác xã có 54 thành viên, vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng, 10 lao động và 674 m2 diện tích nhà xưởng. Giá trị sản xuất do thành viên hợp tác xã tạo ra là 971 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Hộ dân tham gia hợp tác xã có lợi trong việc sản xuất với chi phí giá thành giảm, giá bán sản phẩm cao hơn 10% và lợi nhuận cao hơn 30% so với hộ dân sản xuất độc lập. Hộ dân tham gia hợp tác xã được hướng dẫn sản xuất theo quy trình VietGAP, tham gia chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản ổn định trong chuỗi an toàn thực phẩm tại chợ phiên nông sản an toàn hàng tuần, các hệ thống siêu thị, chợ….
   -Doanh nghiệp: Hiện thành phố có 1.214 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Bình quân một doanh nghiệp có vốn hoạt động 27,6 tỷ đồng (thấp hơn mặt bằng chung của doanh nghiệp thành phố khoảng 9 tỷ đồng), 12 lao động và doanh thu đạt 6 tỷ đồng (thấp hơn mặt bằng chung của doanh nghiệp thành phố khoảng 17 tỷ đồng), doanh nghiệp đóng góp 14,7 % giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. 87% doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp sản xuất độc lập, không tổ chức liên kết với các hộ nông dân hay hợp tác xã để làm vệ tinh cho doanh nghiệp.
        Đa phần các doanh nghiệp nông nghiệp của thành phố lại là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lưc hoạt động còn thấp so với mặt bằng chung của doanh nghiệp thành phố. Các doanh nghiệp chưa đủ mạnh để có thể hỗ trợ trao đổi, mua bán sản phẩm nông sản trực tiếp với hộ nông mà phải thông qua hợp tác xã.
       Thông qua các báo cáo, bài tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo cho thấy mô hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp là xu thế tất yếu của hộ nông dân sản xuất nông nghiệp.
 Hợp tác xã đóng vai trò liên kết giữa hộ dân, trang trại với hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trong sản xuất và cung ứng nông sản an toàn đạt chuẩn VietGAP, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường. 
       Hộ dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác được hưởng nhiều ưu đãi, dịch vụ cung ứng, ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giá bán cao hơn so với hộ dân không tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác. Điều này khẳng định tại các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả như Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tân Thông Hội, Hợp tác xã rau an toàn Phú Lộc, Hợp tác xã rau an toàn Phước An… Đây chính là mô hình đơn vị sản xuất nông nghiệp cơ bản của thành phố cần được quan tâm đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích phát triển từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO