TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

       Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 2678/BTP-PBGDPL về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017. Theo đó: cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước (dự kiến diễn ra từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/11/2017), gồm 04 đợt thi, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba. Nội dung thi, một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, một số Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập. Trọng tâm là các chủ đề sau đây:
         + Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015;
        + Pháp luật về đất đai: Quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất; quyền của nhà nước đối với đất đai; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
         + Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
        + Công ước Luật biển 1982: Quá trình hình thành, các quy định của UNCLOS 1982 so với các văn bản pháp lý trước đó; nội dung UNCLOS 1982; việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Quốc tế (UNCLOS 1982…)
Để hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017, Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và tích cực tham gia cuộc thi. 
Người có tham gia cuộc thi, vui lòng thông tin về Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư trước ngày 01/12/2017 để tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO