VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động-Thông Tin-Tuyên Truyền

Giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp

           Nông thôn vùng ngoại thành thành phố nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn…
vì vậy, hằng ngày bên cạnh số lượng chất thải từ sinh hoạt sẽ có một lượng lớn chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp phát thải trực tiếp vào môi trường sống, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và cộng đồng

         Chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp phổ biến bao gồm: nước thải, hóa chất nông nghiệp,.. được phát thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý. Do đó, sẽ làm cho môi trường sống bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng

        Giữ vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp bao gồm nhiều nội dung, trong đó có: giữ vệ sinh môi trường trong hoạt động trồng trọt, giữ vệ sinh trong hoạt động chăn nuôi
 
 
Đối với giữ vệ sinh môi trường trong trồng trọt 

          1. Tình trạng bao bì, chai lọ thuốc hóa học sau khi sử dụng không được người dân thu gom xử lý, mà thường vứt bỏ bừa bãi ngoài đồng ruộng, kênh, mương. Điều này không những tác động đến môi trường sinh thái mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chính người nông dân, để khắc phục hạn chế lượng chất thải từ sản xuất trồng trọt người dân cần thực hiện các như sau:
+ Thực hiện 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách
+ Những vỏ bao bì thuốc sau khi sử dụng không được vứt bừa bãi trên ruộng sản xuất, không vứt xuống ao hồ, kênh rạch.
+ Khu vực sản xuất nên có các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
+ Thu gom bao bì, vỏ chai hóa chất (thuốc BVTV) đã sử dụng vào nơi lưu chứa hoặc điểm tập kết theo quy định. Sau đó vỏ chai bao bì hóa chất sẽ được cơ quan chức năng vận chuyển tiêu hủy, tiêu hủy theo quy định. 
2. Thực hiện các biện pháp canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững: 
+ Phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp thiên địch, hạn chế sử dụng hóa chất;
+ Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) sử dụng kỹ thuật và biện pháp để duy trì mật độ các loại gây hại ở mức thấp;
+ Áp dụng phương pháp trồng trọt trong nhà lưới để hạn chế sâu bệnh.
+ Tận dụng phế thải từ trồng trọt ủ phân thành phân hữu cơ tái sử dụng trong sản xuất, hạn chế sử dụng phân hóa học;  
Đối với giữ vệ sinh môi trường trong chăn nuôi

        Công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm vật nuôi, giữ gìn môi trường sinh thái vì vậy các hộ chăn nuôi cần thực hiện các nội dung như sau:
- Chuồng trại cần xây dựng cách biệt với nhà ở;
- Hằng ngày phải quét dọn, thu gom chất thải (phân, nước tiểu, rác chăn nuôi) và xử lý chất thải;
- Không xả, chảy tràn nước thải trên bề mặt đất gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh; 
- Không thả rông súc vật nuôi
- Nước thải và phân trong chăn nuôi cần được xử lý bằng cách xây dựng hệ thống hầm biogas hoặc đệm lót sinh học, phân phải được ủ trước khi sử dụng, không thải trực tiếp nước rửa chuồng trại, phân và chất thừa thẳng ra môi trường. 
 
          Để tránh ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân, các chất thải cần phải thu gom và xử lý trước khi đưa vào môi trường. Vì vậy, thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn đóng vai trò quan trọng trong cải thiện ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, vừa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực nông thôn. 
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO