QUAN HỆ SẢN XUẤT Hợp Tác Xã

Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố

ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC  KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 
Cùng với các thành phần kinh tế, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các HTX nông nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp của Thành phố. Các HTX nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo; góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho thành phố; là đầu mối tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho các thành viên, hộ nông dân với giá cả tốt nhất.
Tính đến ngày 10 tháng 05 năm 2016, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có73 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc 10 ngành nghề,gồm: nấm (03 HTX), rau an toàn (11 HTX), hoa-cây kiểng (07 HTX), chăn nuôi (05 HTX), trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp (04 HTX), thủy sản (05 HTX), ngành nghề nông thôn (01 HTX), diêm nghiệp (02 HTX), dịch vụ nông nghiệp (08 HTX), kinh doanh tổng hợp (26 HTX).
Các HTX này đã góp phần hỗ trợ sản xuất nông nghiệp có bước chuyển biến mới về năng suất, chất lượng, điển hình như: một số cây trồng vật nuôi chủ lực (rau, heo) được sản xuất theo hướng VietGAP (hiện có 203 ha diện tích trồng rau được chứng nhận VietGAP (HTX Thỏ Việt, HTX Nhuận Đức, HTX Phú Lộc, HTX Ngã Ba Giòng, HTX Phước An, HTX Phước Bình, HTX Hưng Điền)) tạo nguồn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cung cấp cho người tiêu dùng thành phố. Một số HTX đã có sự gắn kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp lớn (HTX Tân Thông Hội, HTX Phước An), đưa được sản phẩm vào các hệ thống siêu thị (HTX Bánh tráng Phú Hòa Đông, HTX Thỏ Việt, HTX Nhuận Đức, HTX Phú Lộc, HTX Phước Bình, HTX Phước An, HTX Nấm Việt), 23 HTX đã được hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu thông qua nhãn hiệu, logo, bao bì, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm đảm bảo chất lượng. 
     
    Hợp tác xã Rau an toàn Ngã Ba Giòng       Hợp tác xã bánh tráng Phú Hòa Đông
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX, góp phần đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp từng vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngày 12 tháng 06 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh giai đoạn 2015-2020 và đề ra các giải pháp thực hiện như sau:
- Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTHT để người dân nắm được vai trò, cách tổ chức hoạt động của mô hình KTHT.
- Thứ hai, tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng phát triển KTHT để nắm được những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại và các kiến nghị, đề xuất của HTX, từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách thực sự phù hợp cho sự phát triển kinh tế hợp tác.
- Thứ ba, tổ chức đào tạo để nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua các lớp bồi dưỡng nâng cao, các chuyến khảo sát học tập mô hình quản lý có hiệu quả trong nước và ngoài nước.
- Thứ tư, hướng dẫn tổ chức lại và xây dựng mô hình HTX theo đúng Luật HTX năm 2012.
- Thứ năm, hỗ trợ các HTX xây dựng và phát triển các mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế, thông qua việc hỗ trợ các HTX tham gia chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.
- Thứ sáu, ưu tiên HTX và thành viên được tham gia và thụ hưởng các chương trình mục tiêu của Thành phố như chương trình phát triển hoa – cây kiểng, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, cá cảnh.
- Thứ bảy, hỗ trợ đất đai cho các HTX như cho thuê đất để HTX xây dựng trụ sở, mặt bằng sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất nông nghiệp; Tổ chức các chuyến khảo sát, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và giá trị kinh tế cao.
Cuối cùng là tạo điều kiện cho các HTX, THT tiếp cận nguồn vốn vay thông qua chương trình hỗ trợ lãi vay, vay vốn từ Qũy trợ vốn xã viên HTX (hay còn gọi là Quỹ CCM), hướng dẫn mở rộng hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã.
Từ những giải pháp nêu trên, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới đây, các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác mà nòng cốt là HTX nông nghiệp sẽ đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức, giúp các hộ nông dân giảm chi phí đầu vào, ổn định tiêu thụ và nâng cao thu nhập, đời sống. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO