VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

Hội nghị triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Sáng ngày 3/3/2016, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM, đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh ban hành  quy định  về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 
 
(Quy định này được ban hành ngày 23/02/2016 và có hiệu lực từ 03/03/2016)
 
Mục đích nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố có hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại.
 
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ nông nghiệp, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Thời gian hưởng quy định được áp dụng từ ngày phương án đầu tư được tổ chức cho vay giải ngân vốn vay (sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư) đến hết ngày thực hiện phương án. Trong thời gian 03 tháng, nếu chủ đầu tư của các phương án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng không thực hiện đầu tư thì không được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định này.
 
Theo đó, các tổ chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp có phương án sản xuất khả thi được duyệt sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay.
 
Đối với đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp, sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận, TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay theo chu kỳ sản xuất của phương án được duyệt, nhưng không quá 5 năm trên một phương án. Hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố được hỗ trợ lãi suất 4%/năm.
 
Đối với đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông được hỗ trợ 80% lãi suất vay; đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác theo phụ lục I đính kèm Quy định này; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được hỗ trợ 60% lãi suất vay. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% lãi suất. Nếu hộ nghèo vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố thì được hỗ trợ lãi suất 4%/năm.
 
Thời hạn hỗ trợ lãi vay đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất dưới 12 tháng không quá 12 tháng trên một phương án. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất từ 12 tháng trở lên, thời hạn hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ sản xuất nhưng không quá 36 tháng trên một phương án. Đối với cây, hoa kiểng, gồm hoa lan, bonsai, hoa mai, cây ăn trái, thời gian hỗ trợ lãi vay không quá 60 tháng trên một phương án.
 
Đối với các đơn vị ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian hỗ trợ từ 12 tháng trở lên, nhưng tối đa không quá 36 tháng trên một phương án. Đối với sản xuất phát triển ngành nghề nông thôn, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng trên một phương án.
UBND TP.HCM giao trách nhiệm cho UBND các quận, huyện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các chủ đầu tư theo quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
 
Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện tại các quận, huyện và các chủ đầu tư được hỗ trợ lãi vay.
Trong trường hợp các chủ đầu tư sử dụng vốn vay không đúng mục đích, UBND các quận, huyện có trách nhiệm ra quyết định đình chỉ, điều chỉnh, thu hồi kinh phí hỗ trợ lãi vay đối với trường hợp do UBND các quận, huyện  phê duyệt phương án; đề xuất Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét xử lý theo quy định đối với các phương án do UBND Thành phố phê duyệt.
 
Trường hợp thực hiện phương án sản xuất kéo dài hoặc dừng thực hiện trước thời hạn không phải do thiên tai, dịch bệnh, ngân sách Thành phố sẽ không xem xét để tiếp tục hỗ trợ lãi vay, chủ phương án vay vốn tự chịu trách nhiệm thanh toán phần lãi do nợ quá hạn.
 
Trường hợp phát sinh rủi ro trên diện rộng do các nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh), việc thực hiện xử lý rủi ro áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
Đối với các phương án phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực, mức hỗ trợ lãi vay được tính theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND TP.HCM ban hành Quy định về khuyến khích chuyến dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2015.
 
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có sự không phù hợp với thực tế, các đơn vị liên quan gửi thông tin phản hồi qua địa chỉ Phòng Chính sách – Chi cục phát triển nông thôn – 182 Nguyễn Duy Dương, P3, Q10, TPHCM tổng hợp thông qua Hội đồng thẩm định Thành phố tham mưu trình UBND TP.HCM để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. 
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO