TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2015 tại Chi cục Phát triển nông thôn Tp.HCM

Trong phiên chào cờ đầu tuần vào thứ hai ngày 28/9/2015 vừa qua, Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015.
 
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Chi cục về việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời.
 
Học hỏi là một quá trình lâu dài chứ không thể trong một thời gian ngắn bởi vậy Bác Hồ nói đó là việc phải tiếp tục suốt đời, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi.
 
Cuộc sống ngày càng phát triển không ngừng và tri thức nhân loại thì vô tận và mỗi giây mỗi phút trôi qua là bao tri thức mới được ra đời, nếu không chịu học hỏi nâng cao tầm hiểu biết của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tụt hậu và bị đào thải khỏi cuộc sống hiện đại. Học phải đi đôi với hỏi để hiểu sâu sắc kiến thức; Học phải đi đôi với hành để biến kiến thức thành của mình chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động. Bác Hồ là một tấm gương sáng ngời của một người học hỏi không ngừng.
 
Bác Hồ là một tấm gương tự học và học tập suốt đời. người học hỏi không ngừng. Bác học ngoại ngữ, học viết báo, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Người biết và sử dụng thông thạo trên mười ngoại ngữ nhờ tự học chứ không qua một trường đào tạo chính quy nào. Người học ở sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, nhân dân…
 
Người nhắc nhở "học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời", những điều được học, được nghiên cứu tại trường chỉ có thể ví như một "hạt nhân bé nhỏ" mà người học "sẽ tiếp tục săn sóc, vun xới, làm cho mọc thành cây và dần dần nở hoa, kết quả". Người khẳng định là trong cách học thì "lấy tự học làm nòng cốt". Có thể thấy Hồ Chí Minh đã rất coi trọng trách nhiệm tự học của chính người học, tự học thêm để làm chủ được tri thức, để biến hạt hiểu biết cơ bản được gieo xuống ban đầu trong đầu óc mình nảy nở thành cây tri thức vững chãi.
 
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là một hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa. Nó sẽ giúp cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Chi cục hình thành nên thói quen tốt, thói quen tự học, tự rèn luyện bản thân để từ đó có thể tự mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo tin tưởng giao phó.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO