NÔNG THÔN MỚI Huyện Cần Giờ

Chung sức xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

                Chương trình xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, chỉ riêng việc hiến đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các xã đã có hơn 8.000 hộ dân tham gia, hiến trên 841.000 m2 đất, giá trị ước trên 710 tỷ đồng.
 
     Trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị từ tháng 6 năm 2011 đến nay, vốn đầu tư cho sản xuất đạt trên 5.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay tín dụng có sự hỗ trợ lãi suất của thành phố trên 3.000 tỷ đồng, còn lại là vốn của dân, của doanh nghiệp; bình quân từ 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay đã thu hút được 36 đồng vốn đầu tư xã hội, trong đó từ nguồn tín dụng là 21 đồng, từ vốn tự có trong dân là 15 đồng.
 
              Bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án theo đề án được phê duyệt tại các xã: Theo hướng ưu tiên đầu tư trước các công trình hạ tầng quan trọng, thiết yếu, có ý nghĩa thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.
 
              Để tăng thêm nguồn vốn cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố đã có chủ trương rà soát để huy động các nguồn lực từ nguồn xã hội hóa, tín dụng, khơi vốn trong dân, doanh nghiệp, cùng hỗ trợ chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
              Về phát triển ngành nghề nông thôn, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thực hiện thí điểm thành công một số mô hình dạy nghề có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề nông thôn làm cơ sở để triển khai nhân rộng; số lao động nông thôn được học nghề ngày càng tăng, thành phố đã hỗ trợ dạy nghề cho 53.569 lượt lao động; trong đó, số lao động có việc làm mới và tiếp tục làm nghề cũ đạt trên 80%. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo đúng định hướng của thành phố.
  
              Về văn hóa, giáo dục: Hệ thống cơ sở giáo dục luôn được quan tâm đầu tư, các hình thức tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội, đình làng đa dạng và phong phú.
 
              Mạng lưới y tế đã phủ kín tất cả các xã trên địa bàn thành phố và nhanh chóng mở rộng đến ấp. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được chú trọng.
 
            Ngoài ra, còn nhiều thành quả khác từ chung sức xây dựng nông thôn mới của thành phố.
 
             Đến nay bộ mặt của nông thôn thực sự thay đổi và khởi sắc đi lên, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện khá rõ. Thu nhập bình quân hộ gia đình tại 56 xã đến cuối năm 2014 là 40,02 triệu đồng/người/năm
 
             Trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp đô thị, người nông dân được đặt ở vị trí trung tâm, là chủ thể, vừa là người thực hiện và đồng thời là người thụ hưởng.
Chính vì xuất phát từ thực tiễn, đồng thời lợi ích và hiệu quả của chương trình có tác động trực tiếp, gắn bó và đáp ứng nhu cầu thiết thực của đại bộ phận người dân ở nông thôn, cùng với truyền thống tương thân, tương trợ của đồng bào thành phố nên sự quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân nông thôn nói riêng, các cấp chính quyền, sở ban ngành và đồng bào thành phố nói chung đối với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” hết sức mạnh mẽ, nhiệt huyết. Bên cạnh Ban chỉ đạo của thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới, còn có các cơ quan, tổ chức điển hình như: 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận - huyện triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới.
Ở cấp thành phố có ký kết Chương trình liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn TNCS HCM, phân công thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.
 
            Bộ Tư lệnh thành phố có phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thành đoàn có “Tháng thanh niên hành động xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Thanh niên nông thôn lập nghiệp”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có phong trào “Trồng cây xanh trên các tuyến đường ở các xã nông thôn mới”; Hội Nông dân phát động phong trào “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, xây dựng xã nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh đi đầu trong phong trào vận động nhân dân “Hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự”…
 
Thu hoạch tôm tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.
              Hơn nữa, còn có sự góp sức của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia là nguồn lực quý giá, thành phố luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với nhiều viện trường, cơ quan nghiên cứu chính sách, xây dựng nhiều chương trình, đề án, tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo. Cụ thể như:
Thành phố đã phối hợp với các trung tâm, cơ quan nghiên cứu khoa học tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát về một số nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu và đưa vào sản xuất kinh doanh nhiều loại giống mới theo yêu cầu của thị trường, cải thiện năng suất, kháng sâu bệnh, có giá trị cao (hoa lan, cây kiểng, bò sữa…).
Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố đã đào tạo và cung cấp phần lớn số cử nhân, kỹ sư là cán bộ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ theo “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2020”.
 
            Trên cơ sở phát huy tinh thần đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới sẽ cơ bản hoàn thành trong thời gian sớm nhất để phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn ngày càng tốt hơn.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO