NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới gđ 2010-2015

Ngày 25/7/2015, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.
Sau 5 năm thực hiện, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu lớn, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 khoá X về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Cho đến nay, cả nước đã có trên 75.000km đường giao thông nông thôn được cải tạo, nâng cấp, trên 20.000 phòng học các cấp và hàng ngàn nhà văn hoá, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, công trình thuỷ lợi được phát triển ở nông thôn. Có trên 19 ngàn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, liên kết giữa doanh nghiệp-doanh nhân-nhà khoa học đem lại hiệu quả cao, tăng thêm thu nhập cho người nông dân. Do đó bộ mặt khu vực nông thôn một số vùng quê đã đổi thay rõ rệt, nhất là về hạ tầng, thu nhập (tăng gấp 2 lần so với trước khi thực hiện chương trình). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Không chỉ có thế, mà điều quan trọng nữa là trình độ cán bộ cơ sở được nâng cao rõ rệt, dân chủ cơ sở được nâng lên về chất, người dân phấn khởi, tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới của Đảng.
Kết quả trên có được là từ nhiều yếu tố hợp thành như:
-Chủ trương xây dựng NTM của Đảng là chủ trương hợp lòng dân;
-Trong thời gian ngắn, từ Trung ương đến địa phương đã xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách cơ bản, đầy đủ và tương đối phù hợp, tạo môi trường tốt để phát huy nội lực của người dân và cả xã hội cho xây dựng NTM;
-Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó có sự đóng góp rất tích cực và có ý nghĩa của khối doanh nghiệp, doanh nhân.
-Liên kết sản xuất tạo điều kiện để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.
-Phát triển các cơ sở sản xuất về khu vực nông thôn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương;
-Hỗ trợ các địa phương xoá nhà tạm giúp hộ nghèo;
-Tài trợ giống cây trồng, vật nuôi, ứng trước vật tư cho các hộ nghèo, giúp họ nhanh thoát nghèo.
-Đặc biệt là đã hỗ trợ cho nhiều địa phương xây dựng hạ tầng: giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, sân thể thao...
Đối với xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, BCĐ TW đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm sẽ là:
-Hoàn thành hệ thống hạ tầng cơ bản nông thôn.
-Phát triển sản xuất, tăng thu nhập bền vững cho nông dân.
-Cải thiện môi trường cảnh quan nông thôn.
-Phát triển văn hoá nông thôn.
-Nâng cao chất lượng an ninh nông thôn.
-Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xây dựng NTM.
Đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực có nhiều rủi ro, có tỷ suất lợi nhuận không cao nhưng sẽ có ý nghĩa  về mặt xã hội, góp phần thiết thực vào nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân nước ta.
Thu hút Doanh nghiệp về với nông thôn góp phần giải quyết nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, là giải pháp hữu hiệu nhất giúp nông dân nâng cao thu nhập và đời sống, tạo động lực phát triển kinh tế, giảm khoảng cách giữa các vùng miền.
Thực hiện Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về việc tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức khảo sát, phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương và Ban Chỉ đạo một số tỉnh, thành phố nghiên cứu xây dựng tiêu chí lựa chọn. 
Căn cứ vào từng tiêu chí và đề xuất của Ban chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương xét các tập thể doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc cho xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên cả nước, góp phần phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. 
Trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 65 tập thể và 31 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 là một sự kiện quan trọng, một điểm nhấn của năm nay,là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tổng kết giai đoạn I phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO