TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bản tin tuần 25 từ ngày 8/6/2015 đến 12/6/2015

Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
- Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Cụ thể:
+ Có 50/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.
+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí, gồm: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường), Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập).
- Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 12/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.
- Tiếp tục cập nhập báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 (phục vụ văn kiện Đại hội X Đảng bộ Thành phố).
- Triển khai tập huấn 02 lớp về các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã với tổng số 120 lượt người tham dự. Đến nay đã triển khai 37 lớp với tổng 2.220 lượt người tham dự.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày15/6/2015 đã có 321 quyết định phê duyệt phương án, 980 hộ với tổng số vốn đầu tư 530,4 tỷ đồng, tổng vốn vay 335 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 15/6/2015: có 4.498 quyết định phê duyệt, 15.239 hộ vay, tổng vốn đầu tư 6.686,8 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.975,2 tỷ đồng.
- Tham mưu và phối hợp cùng các Sở ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND) tại 02 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt: Dự án sản xuất bắp lai F1 của Công ty giống cây trồng miền nam và Dự án sản xuất heo giống của Ông Trầm Quốc Thắng
- Trong tuần triển khai 01 lớp tập huấn các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2015: Đến nay đã triển khai được 53 lớp với tổng 3.180 lượt người tham dự.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về ngành nghề nông thôn
- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 15/6/2015, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 610,7 ha, muối trải bạt 1.063,8 ha. 
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 133.320 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.630 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 91.690 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 54.800 tấn, trong đó: Muối đất : 18.400 tấn; Muối trải bạt: 37.400 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 77.520 tấn, trong đó: Muối đất : 23.230 tấn; Muối trải bạt: 54.290 tấn.
Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 5.060 tấn.
4. Kinh tế tập thể:
- Theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Trong tuần triển khai các lớp tập huấn:
+ 01 lớp Luật Hợp tác xã 2012. Đến nay đã thực hiện được 30/56 lớp với tổng số 1.800 lượt người tham dự.
+ 01 lớp Tư vấn nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã thực hiện được 23/56 lớp với tổng số 1.380 lượt người tham dự.
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 64 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 63 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.264,5 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Triển khai kế hoạch tập huấn về giữ vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải sinh hoạt nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Triển khai kế hoạch tập huấn về vận hành và bảo dưỡng hầm biogas.
- Triển khai kế hoạch tập huấn về kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ truyền thống và công nghệ khí sinh học.
6. Công tác thanh tra chuyên ngành:
Muối nhập khẩu: Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra (từ ngày 01/01 đến 15/6/2015): 80 lô, trong đó:
+ Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu: 80 lô.
+ Số lô đã qua kiểm tra không đạt yêu cầu: không có.
+ Số lô vi phạm quy định trong quá trình kiểm tra: không có (có 03 lô do quá thời gian bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra muối nhập khẩu nên đã bổ sung lại hồ sơ mới)
+ Số lô đã đăng ký đang bổ sung hồ sơ: 0 lô.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO