NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Đề Tài - Dự Án

Hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn của chi cục PTNT trong thời gian qua

1. Sơ nét về tình hình hoạt động của làng nghề, ngành nghề nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 65 ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó: khu vực thành thị có 31 ngành nghề, khu vực nông thôn có 34 ngành nghề. Hoạt động ngành nghề nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh có đủ các loại hình theo quy định tại Điều 3, Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Có thể phân thành 5 nhóm ngành chính: nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; nhóm tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; nhóm xây dựng, dịch vụ; nhóm công nghiệp; nhóm gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh
Thành phố hiện có 19 làng nghề hoạt động tại 7 quận-huyện, bao gồm: Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ, với 3.063 hộ, cơ sở tham gia sản xuất. 
Tính đến ngày 30/5/2015 đã có 02/19 làng nghề được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định công nhận (làng nghề se nhang tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) và (làng nghề muối truyền thống tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) theo quy định của Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Các nội dung đã triển khai để hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố trong thời gian qua
2.1. Về định hướng chung về bảo tồn và phát triển làng nghề 
Để hỗ trợ chính quyền địa phương có định hướng triển khai các hoạt động, giải pháp hỗ trợ phát triển làng nghề, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 về Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020, theo đó định hướng bảo tồn và phát triển 8 làng nghề gồm:
LN đan đát Thái Mỹ, 
LN bánh tráng Phú Hòa Đông, 
LN mành trúc Tân Thông Hội (huyện Củ Chi); 
LN đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn); 
LN se nhang Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh); 
LN muối Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); 
LN hoa cây kiểng Xuân-An-Lộc (quận 12);
LN hoa kiểng Thủ Đức (quận Thủ Đức). 
2.2. Các hoạt động cụ thể đã được triển khai thực hiện để hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn (đây là các hoạt động được triển khai thực hiện thường xuyên liên tục)
a. Triển khai tuyên tuyền, thông tin các chủ chương, chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn: Chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cho hộ dân làng nghề, ngành nghề; chính sách công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống; chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề; chính sách hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất giữa các hộ dân ngành nghề nông thôn;...
b. Hỗ trợ liên kết sản xuất giữa các hộ dân ngành nghề theo hướng thành lập các HTX, THT nhằm thực hiện tốt dịch vụ đầu vào-đầu ra đối với hộ dân ngành nghề: để trợ thành lập các HTX nông nghiệp và ngành nghề nông thôn, chi cục PTNT đã tham mưu BGĐ Sở Nông nghiệp trình UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 về chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho Hợp tác xã nông nghiệp-dịch vụ thành lập mới, với mục đích hỗ trợ mỗi HTX nông nghiệp thành lập mới tối đa 30 triệu đồng để mua sắm bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính để bàn, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định, thiết bị âm thanh, máy chiếu,… Đồng thời, phê duyệt Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp, theo đó quy định: mỗi HTX nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 2 cán bộ, với mức 1.200.000 đồng/người/tháng đối với trình độ đại học và mức 800.000 đồng/người/tháng đối với trình độ cao đẳng.
Với các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, kết hợp với việc tuyên truyền vận động thành lập, đến nay trên địa bàn Thành phố đã có 65 HTX nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, trong đó có 16 HTX hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn. Trong quá trình theo dõi tình hình hoạt động của HTX, Chi cục thường xuyên phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc của các HTX, trong đó có HTX làng nghề. Qua đó tham mưu, đề xuất BGĐ Sở báo cáo, kiến nghị UBND Thành phố có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho HTX.
c. Hỗ trợ vốn, tín dụng cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất  phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề: nhằm khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyêt ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 (gọi tắt là Chương trình hỗ trợ lãi vay), theo đó: Tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất; tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư mua nguyên vật liệu và trả công lao động phát triển ngành nghề nông thôn sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất. 
Kể từ ngày Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND có hiệu lực (30/3/2013) đến nay đã có 3.037 phương án được phê duyệt theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, với tổng số 7.922 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.617,169 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất 2.221,712 tỷ đồng (trong đó đối tượng vay vốn để phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 15%).
d. Hỗ trợ các hộ dân ngành nghề, làng nghề triển khai thực hiện mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm: cụ thể đã hỗ trợ các hộ diêm dân tại làng nghề muối xã Lý Nhơn và các hộ diêm dân tại xã Thạnh An triển khai thực hiện mô hình muối bạt gắn với cất trữ nước chạt (nếu xuất hiện các cơn mưa, diêm dân thu toàn bộ nước trong những ô kết tinh và những ô chứa nước biển có độ mặn cao về hồ chứa. Khi trời nắng, bơm ra để kết tinh lại) đã giúp cho quá trình sản xuất muối không bị gián đoạn khi thời tiết thay đổi thất thường. Hộ diêm dân có thể sản xuất trong mùa mưa (vào những tháng có số ngày nắng liên tục từ 4 – 5 ngày trở lên).
đ. Hỗ trợ các hộ dân ngành nghề gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất: cụ thể trong giai đoạn 2011-2014 đã hỗ trợ nguyên vật liệu (cây trúc, cây bàng, bột se nhang, bạt nhựa, líp nhựa sản xuất bánh tráng) cho 1.344 hộ dân, là những hộ nghèo, hộ gặp khó khăn nhưng trực tiếp tham gia sản xuất trong các ngành nghề nông thôn (ngành nghề đan đát, đan đệm, se nhang, sản xuất muối) tại các xã trên địa bàn 5 huyện.
3. Định hướng hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề trong thời gian tới:
a. Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề: 1. tuyên truyền chủ chương, chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn: Chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cho hộ dân làng nghề, ngành nghề; chính sách công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống; chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề; chính sách hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất giữa các hộ dân ngành nghề nông thôn;... ;2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ liên kết sản xuất cho các hộ dân làng nghề, ngành nghề; 3. Triển khai thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả để hộ dân ngành nghề có thể học tập, nhân rộng.
b. Năm 2015 là năm tổng kết các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn của thành phố, trên cơ sở đó sẽ đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ mới: tập trung tham mưu cho BGĐ Sở trình UBND TP ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016-2020 (thay thế Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố), trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn.
c. Cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện có các làng nghề cần bảo tồn và phát triển triển khai các dự án bảo tồn và phát triển làng nghề đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO