VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Lãi Suất Huy Động Tiết Kiệm Tiền Đồng

Công bố Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 05 - 2015

Ngày 02/6/2015, Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 05 năm 2015 được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố theo công văn số 1373/HCM-PTH  như sau:

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO