NÔNG THÔN MỚI Huyện Củ Chi

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÌNH THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN HUYỆN CỦ CHI ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

        Thành phố Hồ Chí Minh có 58 xã thuộc 05 huyện ngoại thành Thành phố; trong đó, có 56/58 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, có 02 xã là xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn do tốc độ đô thị hóa nhanh, nên không đăng ký thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

        Tính đến nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là: 18 tiêu chí. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 33/56 xã, trong đó: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 03/10 xã, huyện Bình Chánh 02/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 02/06 xã.
         Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện tại Điều 10 và 11 Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đối chiếu với kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa Thành phố, đến nay, có 02 huyện Củ Chi và Nhà Bè đủ điều kiện tiến hành thẩm định, xét công đạt chuẩn huyện nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
        Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo, mời Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ  quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đối với 02 huyện Củ Chi và Nhà Bè của Thành phố Hồ Chí Minh./.Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO