VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Thực hiện Kế hoạch số 479/KH-CCPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chi cục Phát triển nông thôn về xét tuyển viên chức năm 2014.
Chi cục Phát triển nông thôn thông báo xét tuyển viên chức như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN:
1. Đối tượng: Những người đang Hợp đồng lao động tại đơn vị.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 viên chức, cụ thể về loại viên chức, chuyên ngành như sau:
TTNội dung công việc Số lượng Nơi làm việc sau khi
được tuyển dụng
1.Phát triển ngành nghề nông thôn 06 Phòng Chế biến NLTS và NNNT
2.Phụ trách xã điểm xây dựng nông thôn mới 05 Phòng Xây dựng Nông thôn mới
3.Chính sách NN và PTNT 03 Phòng Chính sách NN &PTNT
4.Kinh tế tập thể 05 Phòng Kinh tế - Hợp tác
5.Văn thư, hành chính quản trị 03 Phòng Hành chính tổng hợp
Tổng cộng 22 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
1. Là công dân Việt Nam, tuổi đời từ 18 đến dưới 45 (tính đến ngày xét tuyển).
2. Có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.
3. Có nguyện vọng vào làm việc tại Chi cục.
4. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.
5. Có đủ văn bằng, bảng điểm về đào tạo chuyên môn đúng chuyên ngành xin dự tuyển nêu tại khoản 2, mục II Kế hoạch nầy; có chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng.
6. Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
7. Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
8. Đã có thời gian công tác liên tục có đóng bảo hiểm xã hội (không tính thời gian thử việc) từ 6 tháng trở lên tại đơn vị (ngoại trừ người dự tuyển có trình đạo đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:
1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
- Yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng;
- Kết quả học tập trung bình toàn khóa của người dự tuyển.
- Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển; có kết quả học tập trung bình toàn khóa từ trung bình – khá trở lên.
- Trường hợp nhiều người có kết quả học tập trung bình toàn khóa bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có điểm phỏng vấn cao nhất. Nội dung phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng, hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí ngạch được tuyển dụng.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:
a. Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).
2. Bản khai sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6, có xác nhận của đơn vị (Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
4. Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
5. Bản sao văn bằng và bảng điểm chuyên ngành đào tạo có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
6. Bản sao chứng chỉ tin học có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
7. Trưởng phòng nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho dự tuyển viên chức đối với hợp đồng lao động tạm tuyển đang làm việc tại Chi cục.
8. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. (đăng ký viên chức loại A, phải có chứng chỉ ngoại ngữ từ cấp độ B trở lên; đăng ký viên chức loại B phải có chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ A trở lên).
9. Bản sao Sổ BHXH và hợp đồng lao động.
10. Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 24 cm x 32 cm.
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả.
b. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 13/10/2014 đến 27/10/2014.
c. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Chi cục Phát triển nông thôn, số 182 Nguyễn Duy Dương, P.3, Quận 10, TP.HCM.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO