NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Một số hiệu quả kinh tế về sản xuất nông nghiệp và XD NTM trên địa bàn TP trong 9 tháng đầu năm 2014

MỘT SỐ HIỆU QUẢ KINH TẾ VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
********
I. Kết quả thực hiện
Trong 9 tháng đầu năm 2014, nông nghiệp, nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu nổi bật. Kết quả cụ thể như sau:
a)Sản xuất nông nghiệp. 

Tốc độ tăng trưởng: giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 10.483,8 tỉ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ, trong đó:
+ Trồng trọt: ước đạt 2.831,2 tỉ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ.
+ Chăn nuôi: ước đạt 4.071,2 tỉ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ.
+ Dịch vụ nông nghiệp: ước đạt 664,7 tỉ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ.
+ Lâm nghiệp: ước đạt 98,2 tỉ đồng, tăng 39,2% so cùng kỳ.
+ Thủy sản: ước đạt 2.818,6 tỉ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ.
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích trồng lúa một vụ, hiệu quả kém sang các các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa… Về chuyển dịch cơ cấu trong 9 tháng đầu năm 2014: Trồng trọt chiếm tỉ lệ 27% (cùng kỳ năm 2013: 27,6%), chăn nuôi: 38,8% (cùng kỳ năm 2013: 39,6%), dịch vụ nông nghiệp: 6,3% (cùng kỳ năm 2013: 6,2%), thủy sản: 26,9% (cùng kỳ năm 2013: 25,9%). 
Kết quả một số sản phẩm nông nghiệp chính như sau:
- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng rau trong 9 tháng đầu năm ước đạt 13.202 ha, tăng 3,8% so cùng kỳ (trong đó rau an toàn là 12.938 ha); tổng diện tích hoa, cây kiểng là 1.400 ha, tăng 4,2% so với cùng kỳ; trong đó lan: 215 ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ; kiểng, bonsai: 425 ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ, hoa nền 275 ha, tăng 10% so với cùng kỳ.
- Chăn nuôi: Tổng đàn bò 139.216 con, tăng 17,2% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 99.850 con, tăng 5,1% so với cùng kỳ; cái vắt sữa 47.050 con, tăng 5,5% so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi đạt 195.634 tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ. Tổng đàn heo 379.533 con, tăng 8,7% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 43.551 con. Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 160.964 con.
- Tổng sản lượng thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 47.844 tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ.
Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát kịp thời; Các chương trình phát triển giống cây, giống con chất lượng cao, phát triển rau an toàn, hoa – cây kiểng, phát triển bò sữa, cá sấu, ứng dụng và phát triển Công nghệ Sinh học phục vụ nông nghiệp – nông thôn, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị vẫn đang triển khai nhằm  chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố.
 b) Xây dựng nông thôn mới
* Tại 6 xã điểm: Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Hiện các xã đã và đang xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chất tiêu chí.
* Tại 50 xã nhân rộng: Các xã (50/50 xã gồm: Củ Chi – 18 xã, Hóc Môn – 9 xã, Bình Chánh – 13 xã, Nhà Bè – 5 xã, Cần Giờ - 5 xã) triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. 
* Kết quả huy động nguồn lực cho các nội dung thực hiện từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay (tháng 9 năm 2014): 14.303 tỷ 161 triệu đồng. Trong đó: 
- Vốn ngân sách Trung ương : 20 tỷ 230 triệu đồng (chiếm 0,14%); 
- Vốn ngân sách thành phố   : 4.413 tỷ 259 triệu đồng (chiếm 30,86%); 
- Vốn huy động từ cộng đồng: 9.869 tỷ 672 triệu đồng (chiếm 69,00%); 
Trong đó:
+ Dân đóng góp hiến đất và vật kiến trúc xây dựng cơ sở hạ tầng: 713 tỷ đồng (của 8.122 hộ hiến đất làm đường và một số công trình an sinh xã hội; tổng diện tích 841.570 m2). 
+ Vốn tín dụng (vay phát triển sản xuất, thực hiện các nội dung về môi trường…): 6.014 tỷ 781 triệu đồng.
+ Vốn Doanh nghiệp đầu tư (đóng góp tiền mặt, xây dựng nhà nghĩa, tình thương, sản xuất,….): 731 tỷ 608 triệu đồng.
* Từ các chỉ đạo tập trung và các chính sách chung hỗ trợ xây dựng NTM củaTrung ương và Thành phố, đã góp phần nâng tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã của Thành phố đến tháng 9/2014 là: 14 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2013 (tăng 05 tiêu chí so với năm 2012).Cụ thể:
Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí) : số xã đạt 06 (tăng 04 so với năm 2012).
Nhóm 2 (đạt từ 14 – 18 tiêu chí) : số xã đạt 23 (tăng 19 so với năm 2012).
Nhóm 3 (đạt từ 9 – 13 tiêu chí) : số xã đạt 25 (tăng 13 so với năm 2012).
Nhóm 4 (đạt từ 5 – 8 tiêu chí) : số xã đạt 02 (giảm 33 so với năm 2012).
Nhóm 5 (đạt dưới 5 tiêu chí) : số xã đạt 0 (giảm 03 so với năm 2012).
 Kết quả thực hiện 19 tiêu chí cụ thể đến tháng 9 năm 2014: 
+ Tiêu chí 1 – Quy hoạch                            : số xã đạt chuẩn 51/56 xã
  +  Tiêu chí 2 – Giao thông : số xã đạt chuẩn: 14/56 xã.
+ Tiêu chí 3 – Thủy lợi : số xã đạt chuẩn: 36/56 xã.
+ Tiêu chí 4 – Điện : số xã đạt chuẩn: 56/56 xã.
+ Tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất trường học : số xã đạt chuẩn: 22/56 xã.
+ Tiêu chí 6 – Cơ sở vật chất Văn hóa : số xã đạt chuẩn: 21/56 xã.
+ Tiêu chí 7 – Chợ : số xã đạt chuẩn: 42/56 xã.
+ Tiêu chí 8 – Bưu Điện : số xã đạt chuẩn: 56/56 xã.
+ Tiêu chí 9 – Nhà ở dân cư : số xã đạt chuẩn: 43/56 xã.
  + Tiêu chí 10 – Thu nhập : số xã đạt chuẩn: 18/56 xã.
+ Tiêu chí 11 – Hộ nghèo : số xã đạt chuẩn: 36/56 xã.
+ Tiêu chí 12 – Tỷ lệ lao động động có việc làm thường xuyên
: số xã đạt chuẩn: 49/56 xã.
+ Tiêu chí 13 – Hình thức tổ chức sản xuất : số xã đạt chuẩn: 55/56 xã.
  + Tiêu chí 14 – Giáo dục : số xã đạt chuẩn: 41/56 xã.
+ Tiêu chí 15 – Y tế : số xã đạt chuẩn: 53/56 xã.
+ Tiêu chí 16 – Văn hóa : số xã đạt chuẩn: 42/56 xã.
+ Tiêu chí 17 – Môi trường : số xã đạt chuẩn: 35/56 xã.
+ Tiêu chí 18 – Hệ thống chính trị-xã hội : số xã đạt chuẩn: 37/56 xã.
+ Tiêu chí 19 – An ninh trật tự xã hội : số xã đạt chuẩn: 54/56 xã.
Lãnh đạo Thành phố tham quan thành tựu sản xuất nông nghiệp trong phong trào xây dựng nông thôn mới
II. Ảnh hưởng của việc thay đổi tiêu chí về hộ nghèo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của thành phố.
Người nghèo là những đối tượng dễ bị tổn thương, phải chịu những tác động khách quan nặng nề như thiên tai, ốm đau, bệnh tật,… Những cú sốc đó khiến họ không có đủ điều kiện để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Do đó cần có những biện pháp để hỗ trợ người nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh số lượng hộ nghèo tập trung phần lớn tại các huyện nông thôn ngoại thành. Thành phố vừa áp dụng chuẩn nghèo ở giai đoạn 4, người có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm sẽ nằm trong diện nghèo, thay vì 12 triệu như 2013. Như vậy số người nằm trong diện nghèo của thành phố sẽ tăng lên 130.000 hộ (7,12% dân số).
Theo chuẩn nghèo mới, tại 56 xã xây dựng nông thôn mới, số lượng hộ nghèo sẽ tăng lên. Theo khá nhiều người nâng chuẩn nghèo lên sẽ đồng nghĩa với việc tiêu chí hộ nghèo sẽ khó đạt hơn. Nhiều xã gặp khó khăn trong việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác giảm nghèo hoặc do địa bàn rộng, tỉ lệ dân nhập cư đông nên việc quản lý hộ nghèo và cận nghèo chưa sát sao. Điều này càng gia tăng sức ép cho tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới. Do đó, quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ khó khăn hơn, mất nhiều thời gian hơn.
Tuy nhiên, nếu xét một cách kỹ càng hơn thì việc nâng chuẩn nghèo lên mức 16 triệu đồng/người/năm là một việc làm hết sức phù hợp, là một tất yếu với sự vận động của xã hội. Chuẩn nghèo của năm 2013 là 12 triệu đồng/năm chỉ tương đương với 7 triệu đồng của năm 2011 (sau khi trừ yếu tố trượt giá), đã không còn phù hợp. Con số 16 triệu đồng hiện cũng chỉ bằng với mức sống của một người có thu nhập 11 triệu đồng của năm 2011. Trong điều kiện mặt bằng giá liên tục tăng cao thì việc thay đổi chuẩn nghèo là phù hợp, để đảm bảo mức sống của người dân cũng như đảm bảo các chính sách hỗ trợ của thành phố đến được với người có thu nhập thấp.
Tiêu chí hộ nghèo là một tiêu chí muốn thực hiện được phải kết hợp với nhiều tiêu chí khác trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với nhận thức đó thì các địa phương đã xây dựng kế hoạch, giải pháp tăng thu nhập, trong đó thực hiện lồng ghép tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí về giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Đồng thời, thành phố cũng chú trọng triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở và các chính sách an sinh xã hội khác để giúp những hộ nghèo nâng cao điều kiện sống và chất lượng sống.
III. Tiêu chí môi trường: Những vấn đề còn tồn tại và giải pháp thực hiện.
Tiêu chí về môi trường là một tiêu chí khó đạt trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay có 34/56 xã mới đạt chuẩn tiêu chí môi trường. Một số hộ dân có thói quen sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt, mà chưa sử dụng nước máy. Nắm được vấn đề này, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã lồng ghép với chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp các hộ gia đình xây dựng, cải tạo công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tiêu chí môi trường. Phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng trạm cấp nước tập trung, ngoài ra còn tuyên truyền huy động phần vốn của người dân để xây dựng mạng lưới ống dịch vụ, dẫn nước về tận nơi sử dụng.
Bên cạnh đó, Chương trình cũng tập trung tuyên truyền, xây dựng các tổ thu gom rác thải, quy hoạch bãi rác riêng, cách xa khu dân cư. Các địa phương thường xuyên tổ chức các buổi ra quan dọn dẹp vệ sinh, khai thông cống rãnh, phát quang dọn cỏ ở đường thu gom về nơi quy định để xử lý, tổ chức trồng cây xanh ở nơi công cộng, đường giao thông và các trục giao thông chính nội đồng, tôn tạo các hồ nước tạo cảnh quan đẹp và điều hòa sinh thái.
Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương cũng đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đối với những doanh nghiệp chưa xử lý chất thải, nước thải trước khi xả ra môi trường, đều có biện pháp nhắc nhở, xử lý vi phạm, yêu cầu chấp hành nghiêm việc xả thải. 
Các xã, huyện xây dựng nông thôn mới đã có sự lồng ghép các vấn đề vệ sinh môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, khi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường trong mô hình xây dựng nông thôn mới cần mời thêm các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để doanh nghiệp nắm rõ mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chính điều này sẽ tạo ra sự phối hợp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với địa phương của các doanh nghiệp.
IV. Vai trò của các quận nội thành trong việc hỗ trợ các xã, huyện xây dựng nông thôn mới.
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu khá toàn diện, rõ nét, lan tỏa về chiều rộng và vững chắc đi vào chiều sâu một cách có hiệu quả trên tất cả các phương diện, thể hiện qua 19 tiêu chí. 
Đến tháng 9 năm 2014, tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới là 14 tiêu chí. Tuy nhiên, tổng số các xã đạt dưới mức bình quân toàn thành phố (14 tiêu chí), vẫn còn khá cao (27/56 xã; tỷ lệ gần 48,21%). Tổng số nhà dột nát tại các xã theo văn bản báo cáo của 5 huyện là 2.276 nhà. Vì vậy, cần thiết phát huy xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực từ các quận, các doanh nghiệp và trong cộng đồng để cùng hỗ trợ, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn liền với giảm nghèo bền vững, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới) đã tham mưu xây dựng chủ trương kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giữa các quận, Tổng Công ty, các Đảng bộ khối cấp trên cơ sở trên địa bàn thành phố với 5 huyện.
Nội dung đề xuất hỗ trợ: (trọng tâm là hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới).
Các nội dung hỗ trợ và phối hợp giữa các quận, các Tổng Công ty và các huyện (xã):
+ Về an sinh xã hội: hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát; giảm hộ nghèo; học bổng khuyến học; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, công tác chính trị xã hội,...
+ Về sản xuất: chú ý các hình thức tổ chức sản xuất, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, xây dựng thương hiệu, các hình thức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trợ vốn,…
+ Các nội dung phối hợp (như Trung tâm Văn hóa các quận, phối hợp với huyện, xã, tổ chức các đợt trình diễn văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ huấn luyện…).
Phương châm hỗ trợ: 
- Phát huy xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các quận, các doanh nghiệp, và trong cộng đồng để cùng hỗ trợ, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn liền với giảm nghèo bền vững, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Tiết kiệm, hiệu quả, đồng tâm, hiệp lực, vượt khó, thành công.
Hưởng ứng phong trào “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban nhân dân các quận đã tiến hành hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới. Bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, các quận đã tập trung giúp đỡ và hỗ trợ các địa phương triển khai chương trình xây dựng NTM dưới nhiều hình thức như: xóa nhà tạm dột nát, giảm hộ nghèo, ủng hộ về tinh thần và vật chất; đầu tư trực tiếp về các huyện nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; cam kết sử dụng lao động; giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,… 
Bên cạnh đó, các quận cũng hỗ trợ tiền mặt, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí,… cho người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới. Kết quả:
- Đã xóa 912/2.276 căn; trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân Thành phố thực hiện 564/600 căn, các đơn vị ký kết hỗ trợ thực hiện 344 căn, cụ thể: 
+ Huyện Củ Chi: đã thực hiện 171/446 căn;
+ Huyện Cần Giờ: đã thực hiện 334/757 căn;
+ Huyện Hóc Môn: đã thực hiện 112/161 căn;
+ Huyện Nhà Bè: đã thực hiện 51/288 căn;
+ Huyện Bình Chánh: đã thực hiện 244/624 căn;
- Tổng số tiền các đơn vị ký kết hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới đã chuyển về các huyện để thực hiện xóa nhà tạm, dột nát và các nội dung phục vụ an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo,...): 41 tỷ 071 triệu đồng (bao gồm: hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát 38 tỷ 700 triệu đồng; hỗ trợ an sinh xã hội 2 tỷ 371 triệu đồng).
Phấn đấu đến cuối tháng 12 năm 2014, thành phố sẽ xóa sạch nhà tạm dột nát trên địa bàn, đảm bảo 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO