NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Đề Tài - Dự Án

Giải pháp sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng muối trên địa bàn H.Cần Giờ, TP.HCM

Với 23 km chiều dài bờ biển, nghề làm muối tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã được hình thành và phát triển khá lâu. Trong niên vụ muối 2013-2014, diện tích sản xuất muối của huyện Cần Giờ đạt 1.666,9 ha (xếp hạng 3/20 tỉnh thành về diện tích sản xuất diêm nghiệp), năng suất bình quân khoảng 67,1 tấn/ha, tổng sản lượng muối đạt 111.822 tấn. Nghề làm muối tại huyện Cần Giờ đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Nghề muối lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự biến đổi khí hậu, những cơn mưa trái mùa đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng và chất lượng muối, khiến diêm dân vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Tính riêng trong niên vụ 2013-2014 đã xuất hiện 02 cơn mưa trái mùa (vào ngày 17/4/2014 và ngày 21/4/2014), gây thiệt hại hơn 9.000 tấn muối, tương đương 10,8 tỷ đồng.
Để chủ động hơn trong sản xuất, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố thời tiết; đồng thời, giúp tăng năng suất, chất lượng muối, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện 19 mô hình sản xuất muối theo phương pháp trải bạt kết hợp cất trữ nước chạt, trong đó 14 mô hình được triển khai tại xã Lý Nhơn và 5 mô hình được triển khai tại xã Thạnh An (là 2 xã thuộc vùng quy hoạch sản xuất muối của Thành phố).
 
Sản xuất muối kết tinh trên nền ruộng trải bạt
Mô hình sản xuất muối bạt gắn với cất trữ nước chạt là mô hình sản xuất muối nếu xuất hiện các cơn mưa, diêm dân thu toàn bộ nước trong những ô kết tinh và những ô chứa nước biển có độ mặn cao về hồ chứa (hồ chứa có che mưa, sử dụng máy bơm hoặc tháo trực tiếp qua hệ thống mương dẫn). Khi trời nắng, bơm ra để kết tinh lại. Từ đó giúp cho quá trình sản xuất muối không bị gián đoạn khi thời tiết thay đổi thất thường. Có thể sản xuất trong mùa mưa (vào những tháng có số ngày nắng liên tục từ 4 – 5 ngày trở lên).
Bên cạnh đó, việc dự trữ và điều tiết nước biển có độ mặn cao, lắng đọng tạp chất, tăng độ nguyên chất nước, làm muối được sạch hơn. Dung dịch nước biển từ các ô chạt thứ 7, sẽ được đưa qua hồ chứa, để lọc các tạp chất như cỏ, rác, vỏ ốc – sò,... và lắng tụ các chất không tan như cát, bùn,.., sau đó nước biển cô đặc này được bơm lên, đưa vào ô kết tinh muối. 
Hố cất trữ nước chạt

Hiện nay, nhằm triển khai thực hiện vay vốn (với lãi suất ưu đãi) để thực hiện mô hình sản xuất muối theo phương pháp trải bạt kết hợp cất trữ nước chạt, các hộ diêm dân có thể vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015, cụ thể: vay vốn để đầu tư bạt nhựa phục vụ sản xuất, vay vốn để xây dựng hồ chứa cất trữ nước chạt được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% lãi suất; vay vốn đầu tư mua giống, vật tư, nhiên liệu và trả công lao động được hỗ trợ 60% lãi suất. Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay: là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm 2%/năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hàng tháng theo quy định.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO